150 kłopotów na początek

"Światła wołają o pomstę do nieba?", "Od wiosny nie zostały naprawione zdewastowane latarnie" - sto pięćdziesiąt takich i podobnych zgłoszeń w niecały tydzień. To efekt uruchomionej 6 października aplikacji CiTTy.

Białostocka mapa zgłoszeń w aplikacji CiTTy

Białostocka mapa zgłoszeń w aplikacji CiTTy

Aplikacja CiTTy powstała po to aby polepszyć komunikację z białostoczanami. Korzystający szybko może zgłosićswoje uwagi do Urzędu Miasta. Chodzi tu m.in. o powalone drzewa, nielegalne graffiti, czy też niebawem niezabezpieczone sople lodu na budynkach. To wszystko ma usprawnić rozwiązywanie tych problemów.

Na stronie internetowej www.citty.bialystok.pl możemy zobaczyć, co zgłosili użytkownicy. Jest już sto pięćdziesiąt takich uwag. Dotyczą one przede wszystkim uszkodzeń nawierzchni drogi, chodnika w różnych częściach miasta. Zgłoszenia dotyczą na przykład uszkodzenia studzienki, hydrantu przy ulicy Narewskiej, uszkodzenia barier energochłonnych i ekranów dźwiękochłonnych, barier, znaków drogowych. Mieszkańcy sygnalizują również niewłaściwą pielęgnację zieleni, czy też niezgodny z harmonogramem odbiór odpadów. Prawie 20 zawiadomień dotyczy awarii oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnej.

- 35 zgłoszeń zostało już załatwionych. Około 30 zgłoszeń to takie, które nie leżą w kompetencji miasta lub zostały powielone i dotyczą już zrealizowanych spraw - mówi Kamila Busłowska z Departamentu Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Dodaje, że zgłoszenia, których załatwienie nie leży w kompetencjach urzędu, są odrzucane, na przykład gdy dotyczą terenu poza Białymstokiem.

- Zalogowany mieszkaniec w zakładce "Moje zgłoszenia" znajdzie informacje o tym, czy jego zgłoszenie zostało przekazane do realizacji, czy zostało odrzucone ? mówi Kamila Busłowska.

Aby dodać zgłoszenie lub usterkę występującą w przestrzeni miejskiej wystarczy wejść na stronę:www.citty.bialystok.pl.

Mieszkańcy swoje opinie i sugestie na temat CiTTy mogą wysyłać na adres: citty@um.bialystok.pl. Aplikację można pobrać ze sklepu Apple App Store (wersja dla iOS) i Google Play (dla wersji Android).

Zobacz również