12 samochodów dla podlaskich jednostek OSP

Jeszcze tym roku do jednostek OSP w całej Polsce trafi 314 samochodów ratowniczo-gaśniczych o łącznej wartości ok. 244 mln zł. Takie wsparcie otrzyma także 12 ochotniczych jednostek straży pożarnej w województwie podlaskim.

fot. gov.pl

fot. gov.pl

W 2021 roku w województwie podlaskim nowe pojazdy kupią jednostki OSP: Pniewo, Stary Laskowiec, Ławsk, Wysokie Mazowieckie, Nowe Piekuty, Trzcianne, Sejny, Raczki, Czyżew, Uhowo, Bakałarzewo oraz Sokoły. W większości będą to najbardziej uniwersalne - średnie samochody bojowe.

Zakup nowych samochodów przez jednostki OSP możliwy jest dzięki dofinansowaniu z kilku źródeł. NFOŚiGW / WFOŚiGW przeznacza 60,7 mln zł, dotacja KSRG wyniesie 44,9 mln zł, a dotacji z MSWiA - 19,6 mln zł. 14,5 mln zł to środki pochodzące z odpisów z firm ubezpieczeniowych - 14,5 mln zł.

Zobacz również