12 nowych poradni specjalistycznych. NFZ podpisał umowy

Endokrynolog, geriatra, dermatolog i wenerolog, genetyk, urolog, lekarz chorób wewnętrznych, pediatra - z gabinetami tych lekarzy NFZ podpisał właśnie umowy. Bezpłatnie uzyskamy poradę w 10 nowych gabinetach lekarskich. A dodatkowo w ramach nowej umowy można zapisać się na badania endoskopowe przewodu pokarmowego, czyli kolonoskopię.

Źródło: pixabay.com

Źródło: pixabay.com

Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ podpisał nowe umowy na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną. Obowiązują one od 14 czerwca. Nowe miejsca, z których skorzystają pacjenci zlokalizowane są w: Mońkach, Grajewie, Białymstoku, Zambrowie i Sokółce.

Lista placówek wraz z danymi kontaktowymi

Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Mońkach

19-100 Mońki

ul. Niepodległości 9

Pracownia Endoskopii

19-100 Mońki

ul. Niepodległości 9

tel. 668 877 544

Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie

19-200 Grajewo

ul. Konstytucji 3 Maja 34

Pracownia Endoskopii

19-203 Grajewo

ul. Konstytucji 3 Maja 34

tel. 86 272 32 71 w.221

Świadczenia w zakresie endokrynologii

Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie

19-200 Grajewo

ul. Konstytucji 3 Maja 34

Poradnia Endokrynologiczna

19-203 Grajewo

ul. Konstytucji 3 Maja 34

tel. 86 272 32 71 w.221

Białostockie Centrum Onkologii im.Marii Skłodowskiej-Curie

15-027 Białystok

ul. Ogrodowa 12

Poradnia Endokrynologiczna

15-027 Białystok

ul. Ogrodowa 12

tel. 85 664 68 88

Świadczenia w zakresie geriatrii

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Mońkach

19-100 Mońki

ul. Niepodległości 9

Poradnia Geriatryczna

19-100 Mońki

ul. Niepodległości 9

tel. 668 877 538

Świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii

Alderm Alicja Frydrych

15-369 Białystok

ul. Bema 2/134

Poradnia Dermatologiczna

15-369 Białystok

ul. Gen. Józefa Bema 2/134

tel. 728 722 300

Białostockie Centrum Onkologii Im.Marii Skłodowskiej-Curie

15-027 Białystok

ul. Ogrodowa 12

Poradnia Dermatologiczna

15-027 Białystok

ul. Ogrodowa 12

tel. 85 66 46 888

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

15-424 Białystok

ul. Lipowa 47

Gabinet Dermatologiczny

15-424 Białystok

ul. Lipowa 47

tel. 85 742 22 61, 261 398 280

Świadczenia w zakresie genetyki

Białostockie Centrum Onkologii Im.Marii Skłodowskiej-Curie

15-027 Białystok

ul. Ogrodowa 12

Poradnia Genetyczna

15-027 Białystok

ul. Ogrodowa 12

tel. 85 664 67 29

Świadczenia w zakresie urologii

Szpital Powiatowy w Zambrowie Spółka z o.o.

18-300 Zambrów

ul. Papieża Jana Pawła II 3

Poradnia Urologiczna

18-300 Zambrów

ul. Papieża Jana Pawła II 3

tel. 86 276 36 33

Świadczenia w zakresie chorób wewnętrznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Sokółce

16-100 Sokółka

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 40

Poradnia Chorób Wewnętrznych

16-100 Sokółka

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 40

tel. 85 722 20 416

Świadczenia w zakresie pediatrii

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce

16-100 Sokółka

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 40

Poradnia Pediatryczna

16-100 Sokółka

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 40

tel. 85 722 20 416

E-skierowanie

Pacjent może otrzymać swoje skierowanie na leczenie specjalistyczne w postaci cyfrowej, dzięki czemu:

- ma możliwość zapisania się na wizytę/badania telefonicznie 

- nie zgubi swojego skierowania

- logując się do Internetowego Konta Pacjenta (IKP) zawsze ma dostęp do wszystkich danych

- jest możliwość otrzymania dostępu do e-skierowań pacjenta ? daje to możliwość lepszego śledzenia przebiegu leczenia pacjenta

Skierowanie nie jest potrzebne, gdy pacjent chce się udać do:

- psychiatry

- onkologa

- wenerologa

- dentysty

- ginekologa i położnika

Bez skierowania w poradniach specjalistycznych korzystają:

- osoby chore na gruźlicę;

- osoby zakażone wirusem HIV;

- inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz osoby represjonowane;

- cywilne niewidome ofiary działań wojennych;

- uprawnieni żołnierze lub pracownicy, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych

- podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;

- weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;

- osoby uzależnione od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego;

- działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych

- osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

Na badania endoskopowe przewodu pokarmowego (gastroskopia, kolonoskopia), skierowanie może wystawić również lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

Kolejna wizyta bez skierowania

Realizacja kolejnej wizyty u specjalisty (kontynuacja leczenia) odbywa się zawsze na podstawie skierowania, które stanowiło podstawę pierwszorazowej porady specjalistycznej. Dotyczy to także wszystkich kolejnych porad specjalistycznych udzielonych pacjentowi zarówno w danym roku kalendarzowym, jak i w dalszym okresie. Nie ma zatem potrzeby aktualizowania skierowania. 

Zobacz również