(VIDEO) Samorządowcy powołali w Białymstoku Ruch Obrony Polskiej Samorządności

Założyli go marszałkowie województw, starostowie, burmistrzowie i wójtowie. Protestują przeciwko centralizacji kraju, odbieraniu samorządom uprawnień i kompetencji.

Oddziały Ruchu Obrony Polskiej Samorządności zawiązują się w całej Polsce, przewodzą im politycy PSL, ale w szeregach Ruchu są również samorządowcy nie związani z ludowcami. Przekonują, że plany rządu oznaczają ograniczenie ich roli, zwłaszcza w kontekście pomysłu wprowadzenia dwukadencyjności stanowisk wójtów, burmistrzów i prezydentów. Zapowiedzieli, że nie zgadzają się na centralizację kraju i chcą dążyć do wzmocnienia roli samorządu. Zdaniem założycieli Ruchu, decyzje podejmowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości ograniczają w znacznym stopniu kompetencje samorządu co jest sprzeczne z założeniami reformy samorządowej. 

- Jesteśmy świadkami postępującego procesu re-centralizacji i odbierania samorządom kompetencji - mówił podczas spotkania z dziennikarzami Adam Struzik, był marszałek woj. mazowieckiego, prezes ogólnopolskiego Ruchu Obrony Polskiej Samorządności. - Te działania dotyczą nie tylko samorządu terytorialnego, ale także zawodowego, a przykładem jest wprowadzanie czynnika rządowego np. w Izbach Rolniczych.

Jako przykłady odbierania kompetencji samorządom przez obecny rząd podano m.in. odebranie nadzoru nad ośrodkami doradztwa rolniczego i przeniesienie go do MRiRW czy przygotowywane, jako projekty poselskie zmiany w zarządzaniu wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska. 

Jak podkreślano, zmiany wprowadzane przez rządzących dotykają również poziomu powiatowego i gminnego - to odbieranie nadzoru nad powiatowymi urzędami pracy czy planowana likwidacja stanowisk powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego, a także wprowadzana reforma ustroju szkolnego. 

Działacze Ruchu zapowiadają podjęcie szeregu działań, które mają pokazywać opinii publicznej zagrożenia jakie niosą rządowe zmiany w samorządach, ale także planują zgłaszanie poprawek, propozycji ustawodawczych. Choć nie wykluczają również protestów, to jak podkreślają ich celem jest konstruktywna dyskusja z rządzącymi. 

Podczas spotkania inaugurującego działalność ROPS w woj. podlaskim powołano zarząd stowarzyszenia: 

Prezes ROPS - Bogdan Dyjuk

Wiceprezes ROPS - Cezary Cieślukowski

Wiceprezes ROPS - Stefan Krajewski

Skarbnik ROPS - Stanisław Szleter

Sekretarz ROPS - Witold Liszkowski

Zobacz również