Straż miejska zadba o bezpieczeństwo w rejonie cmentarzy. Ruszyła akcja "Hiena cmentarna"

Dziś (29 października) strażnicy miejscy rozpoczynają akcje „Znicz” i "Hiena cmentarna", podczas których będą dbać o ład i porządek w rejonach cmentarzy.

[fot. Straż Miejska w Białymstoku]

[fot. Straż Miejska w Białymstoku]

Niebawem dzień Wszystkich Świętych. Nad bezpieczeństwem osób odwiedzających groby bliskich oraz w rejonach nekropolii czuwać będą funkcjonariusze Straży Miejskiej.

"Funkcjonariusze będą czuwać nad kontrolą przestrzegania przepisów ruchu drogowego, szczególnie przez osoby piesze. Dbać będą o porządek i bezpieczeństwo na drogach dojazdowych do cmentarzy, pomagać mieszkańcom w dotarciu na groby bliskich, kierując ich na wyznaczone parkingi oraz informując o zmianach w organizacji ruchu" - czytamy na stronie białostockiej Straży Miejskiej.

Równolegle z akcją „Znicz” strażnicy miejscy ruszają z akcją „Hiena cmentarna”. Funkcjonariusze będą zwracać szczególną uwagę na osoby, które kradną przyniesione na cmentarze wieńce, kwiaty czy znicze, osoby profanujące groby i pomniki, dokonujące rozbojów na osobach odwiedzających cmentarze i zakłócające spokój, i porządek publiczny. Działania prowadzone będą w godzinach wieczornych i nocnych.

Straż Miejska przypomina, aby w trakcie porządkowania grobów nie pozostawiać bez nadzoru przedmiotów osobistych, takich jak torebki czy portfele. Jeśli jest taka możliwość, na cmentarz należy zabrać ze sobą tylko niezbędne rzeczy. Należy też zwrócić uwagę, aby nie pozostawiać cennych rzeczy w samochodach zaparkowanych w rejonie nekropolii. 

- W przypadku zauważenia osób podejrzanie zachowujących się, prosimy o zgłaszanie interwencji telefonicznie pod numerem 986 lub bezpośrednio strażnikom miejskim, którzy będą patrolować otoczenie cmentarzy - apelują strażnicy miejscy.

Zobacz również