„Samorząd to praca zespołowa”. Burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz zaprzysiężony na nową kadencję

- Z energią, zaangażowaniem i zapałem wchodzę w kolejną kadencję - mówi Adrian Łuckiewicz, który 7 maja został zaprzysiężony na burmistrza Wasilkowa. To jego druga kadencja. Wygrał wybory w I turze. Uzyskał 5618 głosów co stanowi 74.01% poparcia.

[fot. S. Mackiewicz/Media Wasilków]

[fot. S. Mackiewicz/Media Wasilków]

7 maja 2024 roku to ważna data w większości samorządów w Polsce, tego dnia w wielu miejscach regionu i kraju inaugurują swoje prace rady gmin, rady powiatów i sejmiki województwa.

Również tego dnia w Wasilkowie odbyła się I sesja Rady Miejskiej, podczas której nowo wybrani radni złożyli ślubowanie. Radni wybrali spośród swego grona przewodniczącego Rady Miejskiej, którym został Janusz Kozłowski (w poprzedniej kadencji pełnił funkcję wiceprzewodniczącego). Wiceprzewodniczącymi zostali radni poprzedniej kadencji: Andrzej Augustynowicz i Monika Targońska – Dakowicz.

Podczas sesji odbyło się także uroczyste zaprzysiężenie burmistrza Wasilkowa Adriana Łuckiewicza. 

Przypomnijmy, że ubiegał się o reelekcję. Zdobył 5618 głosów, czyli uzyskał ponad 74 % poparcia wśród mieszkańców gminy Wasilków. To będzie druga kadencja Adriana Łuckiewicza na stanowisku burmistrza Wasilkowa.

- Mam wielki zaszczyt ponownie objąć urząd burmistrza Wasilkowa. Mam świadomość, że jest to możliwe dzięki Wam, dzięki oddanym przez Was głosom, Waszemu zaufaniu i wsparciu. Przed minionymi wyborami samorządowymi stanąłem przed wyzwaniem zbudowania zespołu kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Wasilkowie. Jestem dumny i szczęśliwy, że w czasie tej kampanii znaleźliśmy wspólny język, połączył nas zapał do pracy i wspólnego budowania gminy – mówił w trakcie wydarzenia burmistrz Wasilkowa, Adrian Łuckiewicz.

- Wynik tych wyborów świadczy o tym, że zaproponowana wizja rozwoju Wasilkowa, to wizja, którą podzielacie i z którą się utożsamiacie. Każda kadencja się kończy i każda podlega ocenie i rozliczeniu przez mieszkańców. Po każdej kadencji przychodzi moment, kiedy każdy wójt, burmistrz, prezydent, radny z pokorą poddaje się ocenie. Ocenie swoich działań i ich wyników. Dziękuję za Waszą pozytywną ocenę, która jest najlepszą nagrodą i motywacją do dalszej pracy – podkreślał burmistrz, zwracając się do mieszkańców gminy. 

Na wydarzenie przybyło wielu gości, w tym przedstawicieli duchowieństwa, władz miasta Białegostoku, jak również władz samorządów sąsiadujących gmin. Wśród publiczności zasiedli m.in. przedsiębiorcy, strażacy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, itp. Gratulacje i życzenia nowym władzom przekazali m.in. wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski oraz wicewojewoda podlaski Paweł Krutul.

Skład Rady Miejskiej:

- Andrzej Augustynowicz
- Łukasz Bojanowski
- Tomasz Halicki
- Marek Ignatowski
- Jacek Kolesiński
- Janusz Kozłowski
- Agnieszka Krzymowska
 - Robert Lewkowicz
- Justyna Nurkowska
- Michał Puchlik
- Paulina Radziwońska
- Tadeusz Suchocki
- Magdalena Szubzda
- Monika Targońska – Dakowicz
- Ewa Wysocka

Galeria

Zobacz również