BIA24 - Sport dzieci i młodzieży zablokowany do 9 kwietnia
Sport

Sport dzieci i młodzieży zablokowany do 9 kwietnia

2021-03-26 11:18:15
Bia24.pl Sport dzieci i młodzieży zablokowany do 9 kwietnia
/foto./Marcin Dz-ko

Rozporządzenie Rady Ministrów z 25 marca zawiesza mecze i treningi dzieci i młodzieży do 9 kwietnia. Obiekty sportowe będą dostępne wyłącznie dla sportu zawodowego. PZPN wydał oświadczenie.

Oświadczenie PZPN


"Departament Rozgrywek Krajowych PZPN informuje, że zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wszystkie mecze CLJ U-18, CLJ U-17, CLJ U-15, Ligi Makroregionalnej U-19, CLJ U-17 kobiet i CLJ U-15 kobiet zaplanowane w dniach 27 marca ? 9 kwietnia 2021 r. zostają przełożone na termin późniejszy"


Minister Niedzielski poinformował podczas konferencji, że od 27 marca do 9 kwietnia obiekty sportowe będą dostępne wyłącznie dla sportu zawodowego. Oznacza to nic innego jak zawieszenie meczów i treningów dzieci i młodzieży. Nadal możliwe będzie rozgrywanie spotkań przez drużyny, których zawodnicy są zawodowcami w świetle ustawy o sporcie. Potwierdził to zapis opublikowanego wczoraj rozporządzenia.


Treść rozporządzenia dotycząca sportu.


"16. Do dnia 9 kwietnia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. " Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego lub działalności obiektów sportowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.11.Z), jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:


1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy;


2) ich organizowania bez udziału publiczności.".

autor BIA24
Marcin Dz-ko
m.dzierzko@bia24.pl
Zobacz również:
Wiecej