Złoty środek – konkurs fotograficzny

To już 4. edycja internetowego konkursu fotograficznego dla amatorów z województwa podlaskiego. Prace można przesyłać do 5 marca.

[fot. materiały PIK]

[fot. materiały PIK]

Konkurs daje fotografom możliwość zaprezentowania swojej twórczości szerszemu gronu odbiorców. To jednocześnie sposób popularyzacji fotografii jako jednej z dziedzin sztuki. Ma zachęcić twórców do poszukiwań inspiracji, a także rozwijania umiejętności obserwacji otoczenia i jej dokumentowania. W tym roku tematem konkursu jest „Złoty środek”.

Chcemy pobudzić uczestników do wrażliwości, aby fotografie nie miały jedynie walorów estetycznych, ale również skłaniały do dyskusji. Złoty środek jako złoty podział, złoty środek na rozwiązywanie problemów, złoty środek na odpoczynek, relaks, jako uspakajający widok, obraz. Złoty środek równowagi wszystkiego - zachęca do udziału w konkursie Adam Ślefarski, koordynator konkursu z PIK.

Oceny prac i kwalifikacji do konkursu dokona jury powołane przez organizatora – artyści fotograficy i plastycy zajmujący się fotografią. Prace wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia należy przesyłać na adres konkursfoto@pikpodlaskie.pl. Autorzy najlepszych zdjęć otrzymają nagrody finansowe: 1000 zł za pierwsze miejsce, 800 zł za drugie oraz 600 zł za trzecie. Przyznane zostaną również dwa wyróżnienia po 300 zł. Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku: www.pikpodlaskie.pl

 

Zobacz również