Spotkanie "Więc chodź, wyhaftuj mój świat! Handmade po podlasku"

Spotkanie, pod hasłem „Więc chodź, wyhaftuj mój świat. Handmade po podlasku” odbędzie się online w czwartek (25 listopada) o godz. 13.00. W trakcie wydarzenia zostaną poruszone m.in. kwestie dotyczące rękodzieła ludowego oraz tego, jak dziś rozumiane jest rękodzieło.

Podlaski Instytut Kultury zaprasza na PIKsele – cykl rozmów o kulturze. Powstaje on we współpracy z Uniwersytetem w Białymstoku w celu wsparcia kompetencji środowiska osób zajmujących się kulturą w sposób naukowy, ale także praktyczny: podlaskich animatorów, muzealników, edukatorów, antropologów, etnografów itp. Do rozmów zapraszani są uznani badacze, kulturoznawcy oraz animatorzy.

Czwarte spotkanie, pod hasłem „Więc chodź, wyhaftuj mój świat. Handmade po podlasku” odbędzie się online 25 listopada 2021 roku, o godz. 13.00. Wezmą w nim udział: dr Ewa Kępa (Uniwersytet w Białymstoku), Krystyna Kunicka (PIK) oraz Agnieszka Jakubicz (PIK, Zafolkowana). Poprowadzi je Mariusz Żwierko (Podlaski Instytut Kultury), kierownik Zespołu Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone”.

Uczestnicy postarają się odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących tematu spotkania: Co to jest i czemu służy rękodzieło? Kto to jest twórca ludowy i jak odnajduje się we współczesności? Czy tradycyjne motywy można modyfikować? Jak wyglądają współczesne inspiracje tradycyjnym rękodziełem? Czy dotyczą one tylko treści, czy też form? Jaka funkcję społeczno-kulturową pełni dziś uprawianie rękodzieła? Jak nawiązać osobisty związek dziedzictwem kulturowym pod postacią rękodzieła? Czym są twórcze praktyki codzienności?

PIKsele będzie można oglądać na kanale YouTube Podlaskiego Instytutu Kultury:

Nazwa Piksele, w intencji organizatorów, nawiązuje do najmniejszego elementu obrazu – cząstki, która w swojej wielokrotności tworzy całość. Od ogółu do szczegółu podczas rozmów z gośćmi, organizatorzy będą zaglądać w meandry przestrzeni i dyskursu rodzącego się wokół działań animacyjnych, by wszystkim zainteresowanym dać możliwość szerszego spojrzenia na całość szeroko pojętej kultury i edukacji kulturowej w naszym województwie i kraju.

Zobacz również