Test wiedzy o historii Białegostoku

Miłośnikom i znawcom historii proponujemy udział w trzeciej edycji Testu Wiedzy o Historii Białegostoku, który rozpocznie się 18 lutego.

/mwb.com.pl/

/mwb.com.pl/

W tym roku uczestnicy zmierzą się z pytaniami związanymi m.in. z 100. rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę i 50-leciem Muzeum Wojska w Białymstoku.

Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne: 3 tys. zł za pierwsze miejsce, 2 tys. zł za drugie i 1 tys. zł za trzecie.

Test składa się z czterdziestu pytań o różnym stopniu trudności. Uczestnicy rozwiązują go przy pomocy specjalnych urządzeń elektronicznych, a do publicznej wiadomości podane zostaną jedynie wyniki zwycięzców. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie jury w składzie: prof. Adam Dobroński, dr Jerzy Milewski, Jolanta Szczygieł-Rogowska i Andrzej Lechowski.

Do testu może przystąpić maksymalnie trzysta osób. Udział może wziąć każdy, za wyjątkiem osób zawodowo zajmujących się historią lokalną (np. przewodników, nauczycieli, pracowników instytucji naukowych i kulturalnych).

Zgłoszenia przyjmowane będą do 16 lutego 2018 roku.

Więcej informacji na:

http://mwb.com.pl/mwb2017/2018/01/15/test-wiedzy-o-historii-bialegostoku-18-lutego/

Test wiedzy o historii Białegostoku

18 lutego 2018 r.

Muzeum Wojska Polskiego w Białymstoku

Zobacz również