Przyroda, Integracja, Sztuka

CLZ zaprasza na wystawę prac uczestników wakacyjnego pleneru organizowanego przez Stowarzyszenie na rzecz Twórców Niepełnosprawnych NIKE. Wernisaż odbędzie się 7 listopada 2019 (czwartek), godz.16.30.

Fot. CLZ

Fot. CLZ

Od ponad dwóch dekad podczas wakacji Stowarzyszenie na rzecz Twórców Niepełnosprawnych NIKE organizuje warsztaty pod hasłem Przyroda Integracja Sztuka. Plener odbywa się w malowniczo położonych Kuklach w województwie podlaskim. Uczestnicy w kontakcie z naturą odpoczywają od trosk dnia codziennego, regenerują siły i pozostawiają ślad w formie plastycznej wypowiedzi. Otaczająca PRZYRODA pełni rolę katalizatora - doskonałego, bo pierwotnego, niezakłamanego tła. INTEGRACJA potrzebna jest nam wszystkim - i bez wątpienia osobom z niepełnosprawnościami. SZTUKA natomiast jest doskonałym językiem, którym można się porozumieć ponad wszystkimi podziałami i granicami. Dzięki temu spotkaniu uczestnicy z różnych stron Polski mają szansę na rozwój umiejętności artystycznych, wymianę doświadczeń, poznanie interesujących technik plastycznych oraz zawarcie nowych znajomości.

Wystawa prezentowana w CLZ jest podsumowaniem pleneru. Publiczna prezentacja prac wpływa na zmianę sytuacji życiowej ludzi z niepełnosprawnością i postrzegania ich przez społeczeństwo. Pozwala poznać bogatą wyobraźnię twórców, a im samym daje możliwość podczas wernisażu - ponownego spotkania.

Zobacz również