Wielkie teatralne święto - PIKtoGRAmy

We wtorek (5 kwietnia) rozpocznie się wielkie teatralne święto - II Wojewódzki Przegląd Niezawodowej Twórczości Teatralnej „PIKtoGRAmy”, organizowany przez Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku.

[fot. materiały prasowe]

[fot. materiały prasowe]

- Ten przegląd bije rekordy popularności, a to dla nas organizatorów wielka radość - podkreśla Mila Wyszkowska, koordynatorka przeglądu z PIK - W przesłuchaniach konkursowych Mistrzowie Recytacji i Mistrzowie Piosenki zgłosiło się aż 220 recytatorów i wokalistów w wieku od 3 do 19-lat. Natomiast w Forum teatrów Niezawodowych zaprezentuje się 13 grup teatralnych. Uczestnicy to laureaci konkursów gminnych z całego województwa podlaskiego - dodaje.

Występy oceniać będzie jury w składzie: Katarzyna Wolak-Gąsowska (aktorka teatru Wierszalin), Katarzyna Wiktorko (choreografka, nauczycielka tańca), Paula Gogol (aktorka teatru dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku) i Milka Wyszkowska (specjalista do spraw teatru Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku).

Przegląd będzie realizowany w formie konkursu, który podzielony będzie na trzy kategorie:

-  przegląd recytatorski (Mistrzowie Recytacji);

- przegląd piosenki (Mistrzowie Piosenki);

- Forum Teatrów Niezawodowych.

Jako główny temat drugiej edycji II Wojewódzkiego Przeglądu Niezawodowej Twórczości Teatralnej „PIKtoGRAmy”, wybrano Mikrokosmos, a dokładnie owady, które istnieją w świecie przyrody, ale często przez pośpiech i zabieganie człowiek przestaje je zauważać. Poprzez skupienie się na tym temacie młodzi recytatorzy, wokaliści i aktorzy amatorzy, będą mieć okazję do obserwacji otaczającego świata i skupienia uwagi na znajdujących się wokół detalach. Obserwacja „kosmosu pod nogami” może sprawić, że dzieci i młodzież uzmysłowią sobie, że tuż obok, w parku na skwerku, trawniku pod szkołą, w szczelinach chodnika, tętni życie.

Dodatkową wartością przeglądu, poza wymiarem artystycznym, jest wartość edukacyjna. Dzięki towarzyszącemu przeglądowi stoisku z owadami i planszami tematycznymi oraz warsztatem prowadzonym przez studentów Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku młodzi artyści, będą mieli okazje do bliskiego kontaktu z tą częścią otaczającego nas świata – mikrokosmosem.

Temat przeglądu połączony jest również z Projektem „pikTOgraMY”, który został dofinasowany przez  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt przewiduje pokaz spektakli profesjonalnych w formie objazdu, warsztaty tworzenia domków dla owadów oraz realizację spektaklu, który oparty jest na tekście Karla i Jozefa Čapeków „Zo života hmyzu” (z życia owadów).

Program II Wojewódzkiego Przeglądu Niezawodowej Twórczości Teatralnej „PIKtoGRAmy”
Dzień pierwszy: mistrzowie recytacji – 5 kwietnia 2022 r. (wtorek)

8:30 – 9:00 – rejestracja kategorii dziecięcej
9:00 – 10:45 – kategoria: dzieci w wieku przedszkolnym (3–6 lat)
11:00 – 12:30 – kategoria: klasy 1-3 szkoły podstawowej (7–10 lat)
12:30 – 13:00 – owady – pogadanka i zajęcia warsztatowe
12:30 – 13:00 – rejestracja kategorii młodzieżowej
13:00 – 14:30 – kategoria: klasy 4–8 szkoły podstawowej
14:30 – 15:30 – kategoria: uczniowie szkół średnich

Dzień drugi: mistrzowie piosenki – 6 kwietnia 2022 r. (środa)

8:30 – 9:00 – rejestracja kategorii dziecięcej
9:00 – 11:30 – kategoria: dzieci w wieku przedszkolnym (3–6 lat)
11:30 – 12:00 – owady – pogadanka i zajęcia warsztatowe
12:00 – 14:15 – kategoria: klasy 1-3 szkoły podstawowej (7–10 lat)
14:00 – 14:30 – rejestracja kategorii młodzieżowej
14:30 – 15:45 – kategoria: klasy 4–8 szkoły podstawowej
15:45 – 16:30 – kategoria: uczniowie szkół średnich

Dzień trzeci: forum teatrów niezawodowych – 7 kwietnia 2022 r. (czwartek)

8:30 – 9:00 – rejestracja uczestników kategoria przedszkola
9:00 – 11:30 – kategoria teatry przedszkolne

11:00 – 11:30 – rejestracja uczestników kategoria szkoły podstawowe
11:30 – 13:30 – kategoria: teatry szkół podstawowych

13:00 – 13:30 – rejestracja uczestników kategoria szkoły średnie
13:30 – 15:30 – kategoria: uczniowie szkół średnich

Dzień czwarty: gala laureatów przeglądu – 8 kwietnia 2022 r. (piątek)

15:15 – 15:55 – rejestracja laureatów
16:00 – 16:15 – występ ZPiT Kurpie Zielone
16:15 – 16:30 – uroczyste rozpoczęcie gali
16:25 – 18:00 – występ laureatów oraz wręczenie nagród
18:00 – 19:00 – poczęstunek dla laureatów oraz widowni

*wszystkie godziny są umowne, uzależnione od dynamiki wystąpień
** organizator przewiduje także przerwy ok 10 minutowe w czasie przeglądu

„PIKtoGRAmy” są kontynuacją teatralnych działań projektowych i Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej „PIKuś” z ubiegłego roku. Tegoroczna edycja II Wojewódzkiego Przeglądu Niezawodowej Twórczości Teatralnej „PIKtoGRAmy” odbywać się będzie w dniach 5-8 kwietnia 2022 r.

Zobacz również