Mulitmedialne archiwum on-line już działa

Centrum im. Ludwika Zamenhofa w ramach projektu MEDIATEKA CLZ gromadzi już od kliku lat multimedialne archiwum historii mówionej miasta i regionu. Cel projektu to ochrona i upowszechnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historii. Od grudnia 2016 projekt trafił do internetu pod nazwą e-Mediateka CLZ. Na razie w katalogu on-line znajdziemy tylko część zbiorów, ale baza plików będzie sukcesywnie powiększana.

e-mediateka rusza do grudnia /http://www.centrumzamenhofa.pl/

e-mediateka rusza do grudnia /http://www.centrumzamenhofa.pl/

Do tej pory w ramach Mediateka CLZ udało się zrealizować ponad 200 godzin nagrań wideo, zdigitalizować ponad 13000 archiwalnych zdjęć i dokumentów, które są sukcesywnie opracowywane i nieodpłatnie udostępniane. Materiały gromadzone są w różnych ścieżkach tematycznych związanych z historią miasta i regionu. Najważniejsze z nich to Najstarsi białostoczanie, tradycje ślubne w różnych wyznaniach, Bojary, ruch esperanto w Białymstoku. Sukcesywnie realizowane też są inne projekty nagraniowe związane z historią i wielokulturowym dziedzictwem Białegostoku.

Ponieważ do tej pory archiwa dostępne były wyłącznie w siedzibie CLZ, instytucja zaczęła realizację projektu udostępniania zbiorów on-line i zapewnienia pełnego dostępu dla każdego użytkownika, bezpłatnie, w dowolnym miejscu i czasie. Dzięki dotacji z programu "Kultura Cyfrowa" udało się to zrealizować i od grudnia rusza już pełną parą platforma cyfrowa

e-Mediateka CLZ

W pierwszym etapie na platformie dostępnych będzie 80 wywiadów - ponad 108 godzin nagrań ze świadkami historii oraz co najmniej 2000 obiektów ikonograficznych: archiwalnych zdjęć, w tym najstarszych z naszej kolekcji, z II połowy XIX wieku oraz skanów dokumentów z rodzinnych archiwów białostoczan. M.in.materiały związane z historycznymi tematami "Bojary" oraz "Najstarsi białostoczanie", a także "Białostoccy esperantyści", ale również bardziej współczesne , jak na przykład:

Lowlanders

Aeroklub Białostocki

Wodniacy białostoccy

Kolejne pliki dodawane będą sukcesywnie. Ponadto serwis wzbogacony będzie o konspekty, pokazujące w jaki sposób z zasobów tych można korzystać w edukacji szkolnej i pozaformalnej, a także gry i aplikację, zachęcające do samodzielnego, interaktywnego poznawania historii Białegostoku i Podlasia. Zasoby z e-Mediateki zostaną udostępnione także w innych serwisach internetowych: Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej, na stronach Ośrodka KARTA czy w Europeanie.

Jednym z najważniejszych celów e-Mediateki CLZ jest zwiększenie dostępu do gromadzonych zasobów dla różnych grup użytkowników. Stąd m.in. prosty, intuicyjny interfejs, przyjazny np. dla osób starszych i z niepełnosprawnościami. Witryna będzie wyposażona w zaawansowaną wyszukiwarkę, dzięki której każdy łatwo znajdzie i pobierze poszukiwane materiały.

Jednocześnie CLZ cały czas powiększa zbiory archiwum Mediateki i poszukuje świadków historii - osób, które spędziły w Białymstoku ostatnich 60, 70 i więcej lat oraz chciałyby opowiedzieć historię swojego życia, opisać ważne wydarzenia tak jak je pamiętają.

Jeżeli znacie kogoś takiego lub macie jakieś ciekawe historie związane z naszym miastem CLZ prosi o kontakt telefoniczny tel. 85 6767367 (wt-nd godz. 10.00 - 17.30; pn godz. 8.00 - 16.00), lub mailowy:

Anna Danilewicz e-mail: danilewicz@centrumzamenhofa.pl

Mariusz Bieciuk e-mail: bieciuk@centrumzamenhofa.pl

Jeżeli jesteś zainteresowany zbiorami Mediateki CLZ, których jeszcze nie ma na platformie cyfrowej (do projektów kulturalnych, społecznych, edukacyjnych, poza placówkami oświatowym) kopie wybranego zbioru możesz otrzymać w CLZ nieodpłatnie na podstawie

procedury opisanej szczegółowo na stronie CLZ.

www.centrumzamenhofa.pl/mediateka

Zobacz również