Trwa konkurs fotograficzny "Podlaskie Zabytki"

"Podlaskie Zabytki" to konkurs, którego celem jest promocja zabytków, ich walorów, dziedzictwa kulturowego i narodowego oraz pokazanie mieszkańcom i turystom potencjału historycznego regionu. Termin zgłoszenia zdjęć upływa 30 września 2022 r. 

Rynek Kościuszki - widok z drona [fot. Daniel Abramowicz/Bia24]

Rynek Kościuszki - widok z drona [fot. Daniel Abramowicz/Bia24]

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, którzy w swoich pracach, wykonanych na terenie województwa podlaskiego, przedstawią piękno i unikatowość zabytków, różnorodność tradycji i kultur. 

Autorom najciekawszych prac (I, II, III miejsce oraz wyróżnienia) zostaną przyznane nagrody rzeczowe.

Termin zgłoszenia zdjęć upływa dnia 30 września 2022 r. Liczy się data wpływu do siedziby organizatora konkursu – czyli UMWP. Minimalny rozmiar zdjęć powinien wynosić 4500 x 3000 pikseli, przy rozdzielczości wydruku 300 dpi.

Zdjęcia należy dostarczyć w formacie JPG lub TIFF, zapisane na płycie CD lub DVD. Do zgłoszenia uczestnik musi dołączyć wypełnione i podpisane własnoręcznie: kartę zgłoszeniową i oświadczenie [są do pobrania na stronie Urzędu], a następnie dostarczyć lub przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok, z dopiskiem: Konkurs fotograficzny „Podlaskie Zabytki”.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWP: tel. 85 66 54 858, 85 66 54 861, 85 66 54 145.

Zobacz również