Konkurs Muzeum Podlaskiego - Autoportret z historią

Konkurs "Autoportret z historią" kierowany jest do uczniów i studentów. Polega on na zaprezentowaniu w formie pracy plastycznej, fotografii, filmu bądź dzieła literackiego wybranej historii, miejsca historycznego czy zabytku w kontekście osobistych relacji i odczuć, jakie wywołują.

[fot. Muzeum Podlaskie w Białymstoku/Facebook]

[fot. Muzeum Podlaskie w Białymstoku/Facebook]

Prace konkursowe mogą mieć formę autoportretu w dosłownym rozumieniu, ale również mogą być artystycznym zapisem emocji i uczuć wyrażających osobisty stosunek do „przeżywanej historii”.     

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej, uczniowie klas 4-8, a także uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci.

Pracę konkursową w formie elektronicznej należy zgłosić na adres: konkurs@muzeum.bialystok.pl z dopiskiem AUTOPORTRET Z HISTORIĄ; w terminie do 27 maja 2022 roku. 

Prace plastyczne: w formie rysunku, malarstwa, grafiki, collage'u, plakatu, które nie mogą być przesłane w formie elektronicznej, należy przesłać listownie, bądź dostarczyć osobiście na adres: Ratusz – Rynek Kościuszki 10, 15-426 Białystok, z dopiskiem na kopercie AUTOPORTRET Z HISTORIĄ, w terminie do 27 maja 2022 roku (liczy się data stempla pocztowego).

Najważniejszą nagrodą w konkursie będzie publikacja zwycięskich prac (plastycznych, literackich i fotograficznych) w katalogu pokonkursowym. Nagrodzone filmy zostaną opublikowane na stronie internetowej muzeum oraz w mediach społecznościowych. 

Szczegółowe informacje i regulamin konkursu znajdują się na stronie muzeum.

Zobacz również