III Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. St. Jopka

III Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. St. Jopka to szansa dla wszystkich którzy lubią i potrafią śpiewać. Przesłuchania dla osób, które zgłoszą się z Białegostoku i okolic odbędą się 20 stycznia, od godz. 10.00 w Spodkach PIK, przy ul. św. Rocha 14 w Białymstoku. Zgłoszenia w formie online należy dokonać do 18 stycznia.

[fot. organizator]

[fot. organizator]

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie utworów z repertuaru PZLPiT „Mazowsze”. Każdy z uczestników konkursu zobowiązany jest do przygotowania dwóch utworów. Należy wybrać jeden utwór z grupy A i jeden utwór z grupy B. Teksty oraz nuty dostępne są na stronie: mazowsze.waw.pl.

Grupa A: A tu jest Warszawa, Co ja myślę, Cyraneczka, Kawaliry, Kondziołecka, Przepióreczka, To i hola, Trudno, Warszawski dzień, Wyszłabym za dziada;

Grupa B: Bandoska, Gęś wodą, Jurgów, Kujawiak, Kusoki świętokrzyskie, Laura i Filon, Polonez żywiecki, Świniorz, Szyszki, W olszynie.

Podczas  występu konkursowego uczestnik będzie miał za zadanie wykonanie jednego z przygotowanych utworów (kompozycja zostanie wybrana przez jury spośród dwóch przygotowanych przez uczestnika). Jeśli komisja konkursowa uzna za stosowne, uczestnik może zostać poproszony o zaprezentowanie drugiej z przygotowanych kompozycji. Dopuszczalne są wykonania a capella, a także z towarzyszeniem akompaniatora albo zespołu. Dozwolone jest również wykonanie utworu z podkładem odtworzonym z nośnika. Informacje dotyczące akompaniamentu oraz potrzebnego nagłośnienia uczestnik zobowiązany jest podać na karcie zgłoszeniowej.

W tym roku osoby zainteresowane udziałem w Konkursie Jopka zgłaszają się wyłącznie online za pomocą formularza na stronie https://mazowsze.waw.pl/etap-i, gdzie wybierają miejsce i przypisaną do niego datę przesłuchań, wybierają utwory, które zaprezentują, wskazują sposób ich wykonania (a capella, akompaniament, podkład). Wypełniona karta trafia do organizatora oraz koordynatora regionalnego, który pilotuje przebieg I etapu. W województwie podlaskim można wybrać miejsce przesłuchania spośród trzech miejscowości: 7 stycznia w Suwałkach, 20 stycznia w  Białymstoku oraz 28 stycznia w Łomży.

Szczegóły na stronie internetowej Podlaskiego Instytutu Kultury.

Zobacz również