BIA24 - 60 kolejnych dzieł sztuki z audiodeskrypcją
Kultura i rozrywka

60 kolejnych dzieł sztuki z audiodeskrypcją

2019-04-18 09:51:15
Bia24.pl 60 kolejnych dzieł sztuki z audiodeskrypcją
Strona internetowa portalu isztuka.edu.pl

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego doceniło projekt iSztuka - Edukacja Kulturalna dla Wszystkich. Białostocka Fundacja Audiodeskrypcja, pomysłodawca projektu, otrzymała dotację w wysokości 55 tysięcy zł w konkursie z programu Kultura dostępna 2019. Dzięki temu portal iSztuka.edu.pl wzbogaci się o kolejnych 60 dzieł.

To będzie piąty etap realizacji projektu. Tym razem powstanie audiodeskrypcja oraz analizy historyków sztuki do 60 polskich dzieł - malarstwa, rzeźby i architektury z II połowy XIX wieku i Młodej Polski. Miłośnicy sztuki będą mogli poznać m.in. obrazy, takie jak "Bociany" Józefa Chełmońskiego, "Wigilia na Syberii" Jacka Malczewskiego, "Kościuszko na koniu" Wojciecha Kossaka czy "Chochoły" Stanisława Wyspiańskiego. Katalog opisanych na portalu rzeźb powiększy się m.in. o "Macierzyństwo" Ksawerego Dunikowskiego czy Pomnik Adama Mickiewicza autorstwa Teodora Rygiera.  


Portal iSztuka.edu.pl powstał w 2015 roku, przede wszystkim z myślą o osobach z niepełnosprawnością, ale pomaga w odbiorze sztuki także seniorom i tym, którzy na co dzień mają utrudniony dostęp do muzeów, galerii czy cennych obiektów architektonicznych ze względu na miejsce zamieszkania, możliwości finansowe albo stan zdrowia. Oprócz fotografii i kontekstu historycznego, użytkownicy platformy mają do dyspozycji opisy dzieł w formie audiodeskrypcji - zarówno skryptów tekstowych, jak i nagrań dźwiękowych.


Podczas czterech pierwszych etapów realizacji projektu, na portalu iSztuka udostępnione zostały 264 dzieła. Dzięki kolejnej dotacji do końca roku będzie ich w sumie ponad 320. Marzeniem pomysłodawców portalu - Barbary Szymańskiej i Tomasza Strzymińskiego z Fundacji Audiodeskrypcja - jest jego dalsza rozbudowa, tak aby prezentowane tu były również dzieła współczesne, reprezentujące film, fotografię czy sztuki sceniczne. W ten sposób iSztuka stanie się kompleksowym narzędziem edukacji wizualnej. Już teraz portal pełni ważną misję społeczną - jest narzędziem integracji, przyczynia się do pokonania barier kompetencyjnych, społeczno-mentalnych, przestrzennych, a także ekonomicznych w dostępie do sztuki. W tym roku projekt został doceniony przez kapitułę konkursu Podlaska Marka - znalazł się w trójce nominowanych w kategorii Kultura. 


Całkowity koszt realizacji piątego etapu projektu iSztuka - Edukacja Kulturalna dla Wszystkich to 69 640 tys. zł. Blisko 80 proc. tej kwoty będzie pochodzić ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na pokrycie tzw. wkładu własnego do projektu, Fundacja Audiodeskrypcja otrzymała wsparcie w postaci dotacji Miasta Białystok. Fundacja realizuje projekt w partnerstwie z Fundacją Promocji Sztuki "Niezła Sztuka" oraz Spółdzielnią Socjalną Akces Lab.

autor BIA24
hak
redakcja@bia24.pl
Zobacz również:
Wiecej