Znicze na polskie groby na Białorusi (VIDEO)

Ponad 600 zniczy przekazał do polskiej ambasady w Mińsku Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego. Znicze zapłoną na polskich grobach , jakie znajdują się na terenie Republiki Białoruś.

- W akcję zbiórki zaangażowały się szczególnie gminy województwa podlaskiego. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym gminom za udział w tej zbiórce. Związek w najbliższym czasie planuje we współpracy z Ambasadą RP w Mińsku kolejne działania ukierunkowane na ochronę polskich miejsc pamięci na Białorusi - mówi Mirosław Lech, przewodniczący Zarządu Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.

Jak informuje Mirosław Lech w akcję zbiórki ogłoszoną przez Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego szczególnie zaangażowały się gminy: Bielsk Podlaski, Białowieża, Kołaki Kościelne, Korycin, Nowe Piekuty, Łomża, Zbójna, Sejny, Grodzisk, Raczki, miasto Hajnówka.

Pomysł zebrania zniczy i ustawienia ich na polskich grobach pojawił się podczas studyjnej wizyty na Białorusi wójtów z województwa podlaskiego - w maju tego roku. Najlepszym terminem zbiórki był czas przed pierwszym listopada.

Zapraszamy do obejrzenia filmu o majowej wizycie wójtów na Białorusi

Zobacz również