Sześciu naukowców ze stypendiami ministra

Warto przyglądać się owocom ich pracy. Wyróżnieni naukowcy na Uniwersytecie w Białymstoku zajmują się m.in. translatologią kognitywną czy transferem wiedzy i technologii. To eksperci od prawa międzynarodowego czy... entomologii. Rozpiętość zagadnień szeroka.

Naukowcy wyróżnieni stypendiami [fot. UwB]

Naukowcy wyróżnieni stypendiami [fot. UwB]

Sześcioro badaczy z Uniwersytetu w Białymstoku będzie otrzymywać od października 2022 r. stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców. Zostały przyznane na 3 lata, a ich miesięczna wysokość wynosi 5.390 zł.

Dyplomy odebrali osobiście dr Piotr Łozowski z Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych, dr Beata Piecychna z Wydziału Filologicznego oraz dr Łukasz Kierznowski i mgr Wojciech Zoń – obaj z Wydziału Prawa. 

- Bardzo Państwu gratuluję. Mam nadzieje, że to dopiero początek państwa osiągnięć – mówił w trakcie spotkania rektor Uniwersytetu w Białymstoku prof. Robert Ciborowski. Minister Edukacji i Nauki przyznał stypendia także dr Marcie Skowron Volponi z Wydziału Biologii i dr Karinie Sachpazidu z Instytutu Zarządzania.

Dr Piotr Łozowski z Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych pracuje w Zakładzie Historii Struktur Demograficznych i Gospodarczych. W 2016 r. zdobył grant z Narodowego Centrum Nauki, w 2019 – został laureatem programu START realizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. 

Dr Beata Piecychna z Wydziału Filologicznego naukowo zajmuje się m.in. translatologią kognitywną. Ma na koncie grant z NCN, jest laureatką programu stypendialnego Fundacji Kościuszkowskiej (2019), dzięki czemu odbyła staż na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego. Była też na 3-miesięcznym stażu w Homerton College na University of Cambridge.

Stypendium trafi również do dr Kariny Sachpazidu z Instytutu Zarządzania. Badaczka pracuje w Zakładzie Zarządzania Strategicznego, zajmuje się transferem wiedzy i technologii. Jest zdobywczynią grantu z NCN (2015). Była pierwszym pracownikiem Uniwersytetu w Białymstoku, który zakwalifikował się do programu „Top 500 Innovators” – dzięki temu pojechała na staż do USA.

Jest też dwóch stypendystów z Wydziału Prawa. Pierwszy to dr Łukasz Kierznowski z Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego. Badacz ma na koncie grant NCN (2019). Dwukrotnie – jako student i jako doktorant – zdobył stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia. Drugim stypendystą jest mgr Wojciech Zoń z Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego. W 2015, jeszcze jako student, otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia. Jest współautorem interdyscyplinarnych prac z pogranicza prawa, ochrony środowiska, bezpieczeństwa żywności i medycyny. Prowadzi też badania m.in. na temat współpracy transgranicznej. 

Z kolei dr Marta Skowron Volponi z Wydziału Biologii jest entomologiem, pracuje w Pracowni Biologii Ewolucyjnej i Ekologii Owadów. Na Uniwersytecie w Białymstoku realizuje trzyletni projekt badawczy, na który w 2019 roku dostała grant w konkursie NCN. To nie pierwsze jej stypendium: była już laureatką konkursu stypendialnego START organizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, a także stypendystką Programu Bekker Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (2021).

Galeria

Zobacz również