Sławomir Dariusz Szajda – kandydat KKW Trzecia Droga do sejmiku woj. podlaskiego

Artykuł sponsorowany

W trosce o przyszłość – z takim hasłem startuje w wyborach samorządowych prof. Sławomir Dariusz Szajda. Kandyduje do sejmiku województwa podlaskiego z ramienia KKW Trzecia Droga. 

zdj_szajda.jpg

zdj_szajda.jpg

Sławomir Dariusz Szajda to prof. dr hab. nauk medycznych i nauk o zdrowiu, ratownik medyczny, specjalista laboratoryjnej diagnostyki klinicznej. Jest nauczycielem akademickim, samorządowcem, społecznikiem.

Na Sławomira Szajdę mogą zagłosować mieszkańcy powiatów: białostockiego, bielskiego, siemiatyckiego, wysokomazowieckiego oraz hajnowskiego. Jest bezpartyjnym kandydatem popieranym przez PL 2050 Szymona Hołowni. Startuje w okręgu nr 4 (lista nr 3, pozycja nr 6).

Szanse dla młodych ludzi

– Podlasie zmaga się z depopulacją. Obecnie jest nas 1,180 miliona mieszkańców, a po 2050 roku będzie nas mniej niż 1 milion. Wynika to m.in. z braku perspektyw zawodowych. Młodzi mieszkańcy naszego regionu stoją przed trudnym wyborem: wyuczony zawód i migracja czy pozostanie po zdobyciu kwalifikacji w miejscu zamieszkania – mówi Sławomir Szajda.

Nie chce, by młodzi mieli takie dylematy.

– Rozbudujmy ofertę edukacyjną poprzez wprowadzenie nowoczesnych kierunków studiów, dostosowanych do potrzeb rynku pracy. Służyć temu winny odpowiednio przygotowane programy stypendialne. Promujmy zatem młodych, którzy pozostaną w regionie po ukończeniu studiów. Kształcenie zawodowe na różnych poziomach to cenna oferta wychodząca naprzeciw potrzeb społecznych. Wszystko po to, aby zachęcić młodych do związania się z lokalną społecznością.

Troska o zdrowie i walka z wykluczeniem

– Zadbajmy o nasze zdrowie, zdrowy tryb życia i profilaktykę. Zainwestujmy w ochronę zdrowia, poprawmy dostępność świadczeń medycznych zarówno na poziomie gminy, jak i powiatu. W takim stopniu, żeby nasi bliscy nie musieli pokonywać wielu kilometrów po to, by dostać się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej czy lekarza stomatologa – podkreśla kandydat KKW Trzecia Droga.

Transport publiczny wymaga pilnej modernizacji i rozwoju infrastruktury drogowej. Poprawi to codzienne podróże mieszkańców naszego regionu.

Szczególną troską należy objąć seniorów i osoby starsze niepełnosprawne. Pochylić trzeba się nad tym, by nie czuły się one wykluczone społecznie. Należy również położyć nacisk na budowę ogólnodostępnych domów opieki społecznej. 

Równie ważny jest rozwój oraz spełnianie potrzeb dzieci i młodzieży. Każde dziecko winno mieć możliwość znalezienia miejsca w żłobku, przedszkolu i szkole. Zapewnioną edukację na jak najwyższym poziomie z położeniem nacisku na opiekę psychologiczną i stomatologiczną.

Nie dzielmy, lecz łączmy

– Pobudźmy przedsiębiorczość – apeluje Sławomir Szajda. – W tym celu należy tworzyć inkubatory, strefy przedsiębiorczości i nowe miejsca pracy. 

I dodaje: – Warto postawić na nowoczesne, efektywne rolnictwo. Wspierać małe i duże gospodarstwa rolne. Rolnictwo oparte na sztucznej inteligencji, uczeniu maszynowym oraz automatyzacji to klucz do zwiększenia efektywności oraz zrównoważonego rozwoju naszego regionu. To właśnie z tego powodu zainteresowanie automatyzacją w tej branży jest obecnie coraz powszechniejsze. Bądźmy hubem przeładunkowym produktów rolnych. 

Należy zadbać o kulturę i rekreację. Centra kultury, muzea, odpowiednio rozwinięta infrastruktura turystyczna, w tym agroturystyka wypromują nasz region i staną się atrakcją nie tylko dla mieszkańców, ale i przyjezdnych gości. 

Połączmy zatem piękno naszego regionu, jego unikatowe walory przyrodnicze z nowoczesnością i możliwością wszechstronnego rozwoju.

Dobre miejsce na przyszłość

Równie ważne jest bezpieczeństwo. Dlatego kandydat stawia przede wszystkim na edukację społeczeństwa w zakresie samoobrony, udzielania pierwszej pomocy w warunkach zagrożenia życia i należycie zorganizowanego wczesnego ostrzegania. Budowa schronów stanowi ważny element bezpieczeństwa naszych mieszkańców.

Prof. Sławomir Dariusz Szajda podsumowuje:

– Stwórzmy szansę na wszechstronny rozwój naszego regionu, mając na uwadze współczesne wyzwania społeczne, kulturowe i gospodarcze. Sprawmy, żeby młodzi ludzie wiązali swoją przyszłość z naszym regionem, a osoby starsze czuły się zaopiekowane i bezpieczne. 
Bądźmy ponad podziałami w trosce o przyszłość mieszkańców naszego regionu.

https://www.facebook.com/slawomirszajda

Zobacz również