Renesansowy kościół w Strabli po remoncie

Zakończył się remont kościoła w Strabli - informuje Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków. Prace obejmowały malowanie wnętrza.

/źródło: Wrota Podlasia/

/źródło: Wrota Podlasia/

Prace we wnętrzu zabytkowego kościoła obejmowały między innymi usunięcie zmurszałych farb, dezynfekcję grzybobójczą, sklejenie rys i spękań oraz malowanie ścian i sufitów. Całkowity koszt renowacji to ponad 283 tys. zł. Część kwoty pochodziła z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Kościół pw. Wniebowstąpienia w Strabli został zbudowany w 1617 roku prawdopodobnie przez architekta A. Groyna de Buseny w stylu renesansowym z fundacji A. Turowskiego. Świątynia wzniesiona na rzucie prostokąta z absydą półkolistą i nieco wysuniętym ryzalitem w frontonie.

Świątynia jest cennym zbytkiem architektury zbudowanej w czystej formie renesansowej, zachowanej na tym terenie już tylko sporadycznie.

Żródło: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

Galeria

Zobacz również