Jak pandemia wpłynęła na edukację pozaszkolną?

Pandemia zmieniła nasze podejście w wielu kwestiach. Gospodarka wywróciła się do góry nogami, zmianie uległy nawyki zakupowe, sposób podróżowania, a także nauczania i uczenia się. Badanie "Wpływ pandemii na prywatne zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży", przeprowadzone na zlecenie szkoły Giganci Programowania, sprawdziło, jak zmieniło się podejście do nauki pozaszkolnej.

/foto./ Giganci Programowania

/foto./ Giganci Programowania

Zajęcia dodatkowe w trakcie pandemii

Jak wynika z raportu, dla 95% badanych edukacja ich dzieci jest bardzo istotnym aspektem. 79% ankietowanych wskazało, że ważne jest dla nich, aby dziecko uczęszczało na zajęcia dodatkowe, a także mogło w przyszłości zrobić karierę zawodową. Mimo że w dobie pandemii placówki edukacyjne stanęły przed dużym wyzwaniem organizacyjnym, co 10 rodzic właśnie w tym czasie zdecydował się zapisać dziecko na dodatkowe lekcje. Były to przede wszystkim zajęcia językowe, sportowe oraz z przedmiotów ścisłych.

Gdzie rodzice szukają informacji o zajęciach dla dzieci?

Największa liczba ankietowanych dowiedziała się o zajęciach dodatkowych od innego rodzica. Kolejnym popularnym źródłem wiedzy o zajęciach dodatkowych, jakie wskazywali respondenci, są inne dzieci (12-19%) lub poznanie placówki w trakcie przechodzenia obok niej (9-11%). W dalszej kolejności rodzice dowiadywali się o zajęciach z Facebookowych grup oraz z internetowych wyszukiwarek.

Ponad połowa ankietowanych rozmawia ze swoim dzieckiem i pyta czego ono oczekuje, w celu znalezienia informacji o zajęciach dodatkowych, 43% rozmawia ze znajomymi / rodziną lub z nauczycielami dziecka (38%). Informacji w internetowych wyszukiwarkach poszukuje jedynie co czwarty rodzic. Dzieci najczęściej same wychodzą z inicjatywą zapisania się na zajęcia sportowe (56%) lub manualne (47%). Taki sam odsetek badanych zaznaczył, że decyzję o zapisaniu dziecka na zajęcia z programowania podejmuje dziecko (43%) oraz że decyzję tę podejmuje dziecko wraz z kimś innym (43%).

Powody rezygnacji z zajęć dodatkowych w trakcie pandemii

Początek pandemii oraz brak możliwości organizacji tego typu zajęć ze strony placówki to najczęściej wskazywane przyczyny rezygnacji z zajęć w dobie COVID-19. Takiej odpowiedzi udzieliło 16% ankietowanych. 12% przyznało zaś, że na rezygnację wpłynęła utrata zainteresowania zajęciami ze strony dzieci. Natomiast dla 11% badanych główną przeszkodą okazało się przejście na zajęcia online z powodu restrykcji.

Edukacja zza monitora a poziom zadowolenia

Edukacja w trybie online okazała się wyzwaniem nie tylko dla organizatorów zajęć zdalnych, ale też dla samych uczniów i ich rodziców. Z badania wynika, iż tylko zajęcia sportowe prowadzone są głównie w trybie stacjonarnym, natomiast pozostałe odbywają się w formie online lub hybrydowej. Na pytanie, dlaczego nie jesteś zadowolony/a z prowadzenia zajęć dodatkowych w formie online, respondenci odpowiadali, że przede wszystkim są mniej efektywne niż zajęcia stacjonarne, na których według nich dzieci osiągały lepsze wyniki (29%), Dla porównania, 17% pytanych odpowiedziało, że lekcje online są bardziej efektywne i dają większą możliwość poszerzenia wiedzy. 21% ankietowanych uznało zajęcia zdalne za problematyczne z przyczyn technicznych (np. problem z łączem).

W zajęciach online 15% respondentów docenia wygodę oraz bezpieczeństwo. Dla 14% najważniejsze jest, iż nie ma problemu z dowożeniem dziecka do placówki, dzięki czemu rodziny mają więcej czasu dla siebie. Za kolejne czynniki wskazujące na zadowolenie z prowadzenia zajęć w formie zdalnej ankietowani uznali, że dzieci są zadowolone, a lekcje ciekawe, efektywne i prowadzone w dobrej jakości przez kompetentnych nauczycieli.

Sami właściciele placówek edukacyjnych oraz osoby prowadzące zajęcia online przyznają, że stanęli przed sporym wyzwaniem, aby jakość zajęć została utrzymana na wysokim poziomie, a sposób prowadzenia zdalnych lekcji nie odbiegał mocno od tych stacjonarnych.

- Początkowo niektórzy rodzice podchodzili nieufnie do przejścia nauki z trybu stacjonarnego na tryb zdalny. Największe obawy dotyczyły tego, czy dziecko nadąży za materiałem i czy w trakcie lekcji kontakt ucznia z trenerem będzie wystarczający. Stąd na naszych kursach postawiliśmy na zajęcia na żywo, bardzo interaktywne i dające możliwość aktywnego udziału w lekcjach obu stronom. Szybko okazało się, że nasi uczniowie oraz rodzice są zadowoleni z takiej formy zajęć, a część z nich decyduje się na kontynuowanie nauki w formie online - komentuje Dawid Leśniakiewicz, współwłaściciel szkoły Giganci Programowania.

Wyniki ankiety potwierdzają, że rodzice, których dzieci uczęszczają na zdalne zajęcia z programowania, są zadowoleni z tej formy nauki (tylko 18% z nich okazało się niezadowolonych). Pytani przyznali, że względem zajęć prowadzonych stacjonarnie, zdalne lekcje z kodowania odbywają się w większości bez uszczerbku dla zaplanowanego materiału (85%), gdzie w przypadku innych zajęć dodatkowych często udaje się zrealizować jedynie 15% przewidzianego programu.

O raporcie

Raport "Wpływ pandemii na prywatne zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży" powstał w oparciu o badanie przygotowane i zrealizowane przez SW RESEARCH - Agencję Badań Rynku i Opinii, na zlecenie szkoły Giganci Programowania, oferującej kursy kodowania dla dzieci i młodzieży.

Celem badania była eksploracja popularności zadowolenia z zajęć dodatkowych dla dzieci

i młodzieży z perspektywy rodzica, z uwzględnieniem wpływu pandemii na te obszary.

W ramach badania, w dniach 19-28.04.2021 r., przeprowadzono 801 ankiet na grupie osób w wieku 25-59 lat, które posiadają dzieci. Odpowiedzi zebrano metodą wywiadów online (CAWI) na panelu internetowym SW Panel.

Link do raportu "Wpływ pandemii na prywatne zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży"

Zobacz również