Fryzjerska Szkoła Zaoczna ZDZ - sprawdź wyjątkową ofertę kursu

Artykuł sponsorowany

Fryzjerska Szkoła Zaoczna ZDZ w Białymstoku zapewnia dobrze wyposażone pracownie fryzjerskie, wykwalifikowaną kadrę oraz wysoką zdawalność na egzaminach zawodowych.

[fot. materiały partnera]

[fot. materiały partnera]

Informacje organizacyjne dla słuchaczy o  kształceniu w zawodzie:

Fryzjer i Technik Usług Fryzjerskich:
- kształcenie realizowane jest w formie kwalifikacyjnego kursu zawodowego 
- czesne: 100,00 zł/miesiąc (płatne 10 m-cy w roku)

Jak zorganizowana jest nauka we Fryzjerskiej Szkole Zaocznej ZDZ?

- szkoła prowadzona jest w formie  zaocznej, zajęcia odbywają się w soboty i niedziele,    średnio co dwa tygodnie.
- czas trwania kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskich to 2 lata
- kwalifikacja FRK.01 Wykonywanie usług fryzjerskich  - 1,5 roku - termin:  wrzesień 2023
- kwalifikacja  FRK.03 Projektowanie i wykonywanie fryzur – 0,5 roku

Jakich przedmiotów uczymy się w Szkole Fryzjerskiej ZDZ?

Wykonywanie usług fryzjerskich - FRK.01
przedmioty w kształceniu teoretycznym:
- bezpieczeństwo i higiena pracy we fryzjerstwie
- podstawy fryzjerstwa
- materiały fryzjerskie
- techniki i technologie fryzjerskie
- język angielski we fryzjerstwie

przedmioty w kształceniu praktycznym:
- pielęgnacja włosów i skóry głowy
- upięcia i formowanie fryzur
- strzyżenie damskie i barbering
- koloryzacja

Projektowanie i wykonywanie fryzur - FRK.03
przedmioty w kształceniu teoretycznym:
- projektowanie i estetyka
- kreowanie wizerunku
- język angielski we fryzjerstwie

przedmioty w kształceniu praktycznym:
- pracownia fryzur artystycznych

Jak wyglądają zaliczenia /egzaminy we Fryzjerskiej Szkole Zaocznej ZDZ?

Słuchacze szkoły fryzjerskiej przystępują do zaliczeń z poszczególnych przedmiotów. Na koniec nauki w wybranej kwalifikacji słuchacze zdają egzamin teoretyczny i praktyczny przed szkolną komisją i po pozytywnym zdaniu egzaminu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego zawodowego (zgodnie z Rozp. MEN z dn. 19 marca 2019 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ze zmianami Dz. U. 2019.652).

Po uzyskaniu zaświadczenia o ukończeniu kursu słuchacze przystępują do egzaminu zewnętrznego w danej kwalifikacji, organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Egzamin w kwalifikacji FRK.01 – Wykonywanie usług fryzjerskich składa się z części teoretycznej – test  i części praktycznej – zadanie fryzjerskie wykonywane na główce. Egzamin przeprowadzany jest w szkole.

Egzamin w kwalifikacji FRK.03 Projektowanie i wykonywanie fryzur składa się z części teoretycznej – test i części praktycznej – zadanie w formie opisanego projektu i rysunków.

Jakie kwalifikacje zawodowe uzyskasz po ukończeniu Fryzjerskiej Szkoły Zaocznej ZDZ?

Osoby, które posiadają wykształcenie średnie i pozytywnie zdadzą egzamin w dwóch kwalifikacjach otrzymują dyplom technika usług fryzjerskich.

Osoby, które posiadają wykształcenie zawodowe i pozytywnie zdadzą egzamin w kwalifikacji FRK.01 - otrzymują dyplom fryzjera.

Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie fryzjer, którzy posiadają dyplom fryzjera oraz wykształcenie średnie po pozytywnym zdaniu egzaminu w kwalifikacji FRK.03 uzyskują dyplom technika usług fryzjerskich.

Zasady rekrutacji: 
Słuchaczem Fryzjerskiej Szkoły Zaocznej ZDZ może być osoba, która ukończyła 18 lat.
Szkoła wystawia zaświadczenia potwierdzające naukę. Słuchaczom kwalifikacyjnych kursów zawodowych nie przysługuje legitymacja szkolna.

Wymagane dokumenty:
- wypełniona karta słuchacza (druk ZDZ)
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie od lekarza medycyny pracy 
- kserokopia dokumentu potwierdzającego ukończenie szkoły średniej lub zawodowej
- oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem szkoły (druk ZDZ)
Osoby zakwalifikowane na kurs podpiszą umowę ze szkołą ZDZ. 
 
Informacje i zapisy do Szkół Zaocznych:
ZDZ Białystok, ul. Sienkiewicza 77, 15-003 Białystok, tel. 85 675 24 91
e-mail: szkoly@zdz.bialystok.pl 
FB: szkolazdzbialystok
www.szkolyzdz.pl 

Zobacz również