Ciesz się podróżowaniem, Compensa zadba o Twoje bezpieczeństwo

Ubezpieczenia w podróży stanowią jedną z głównych gałęzi branży ubezpieczeniowej, a bliższe oraz dalsze wyjazdy do krajów europejskich i znacznie dalej to popularny sposób spędzania wolnego czasu, urlopów, wakacji.

Materiał partnerski

Polisa ubezpieczeniowa przydatna jest zawsze, gdy daleko od miejsca pracy czy zamieszkania potrzebujesz fachowej pomocy. Gotowe rozwiązania przynosi Compensa Voyage - solidne ubezpieczenie dla osób w podróży.

Indywidualnie, rodzinnie lub grupowo.

Elastyczność oferty ubezpieczeniowej pozwala zadbać odpowiednio o każdą podróż, zarówno wyjazd w pojedynkę, jak też z całą rodziną czy w ramach wycieczki.

Ubezpieczenie bagażu - odszkodowanie wypłacane jest, gdy doszło do zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży części lub całości bagażu pod warunkiem, że był on na czas podróży prawidłowo zabezpieczony i przewożony w odpowiednich warunkach.

- Dodatkowe korzyści: gdy dojdzie do opóźnienia transportu bagażu i podróżny otrzyma go później niż po 4 godzinach od zakończenia podróży, ubezpieczyciel pokrywa koszty zakupu niezbędnych przedmiotów, znajdujących się w bagażu do 50% sumy ubezpieczenia.

- Wyłączenia: rekompensata nie zostanie wypłacona między innymi, gdy doszło do kradzieży z włamaniem dokonanej z bagażnika dachowego o zbyt łatwej do sforsowania konstrukcji lub niezabezpieczonego zamkiem.

Koszty leczenia i NNW - koszty pokrywane są do wysokości określonej w danym wariancie, natomiast wypłata świadczeń dotyczących następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczy trwałego uszczerbku na zdrowiu, a w przypadku śmierci ubezpieczonego świadczenie otrzymują osoby uposażone.

- Dodatkowe korzyści: w ramach ubezpieczenia zapewnione są pobyty w szpitalu, badania i zabiegi, a także zakup leków, środków opatrunkowych i innych zapisanych przez lekarza.

- Wyłączenia: na przykład zdarzenia będące następstwem spożycia alkoholu, środków odurzających, prowadzenie pojazdów bez odpowiednich uprawnień, uprawnianie sportów ekstremalnych, wyczynowych i zawodowych.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - cenne również w podróży, gdy z przyczyny osoby ubezpieczonej dojdzie do szkód osobowych i rzeczowych na niekorzyść osób trzecich. Szkody te należy naprawić zgodnie z prawem kraju, w którym doszło do zdarzenia.

- Dodatkowe korzyści: tak w przypadku szkód z OC, jak również pozostałych, Compensa usprawnia proces zgłaszania. Wystarczy skorzystać z internetowego formularza zgłaszania szkody, wysłać zgłoszenie mailem lub zadzwonić na infolinię.

- Wyłączenia: szkody powstałe w następstwie polowań, a także dotyczące grzywien, kar administracyjnych mandatów, ponadto szkód rzeczowych, których wartość nie przekracza kwoty 200 zł.

Przed zawarciem umowy należy dokładnie zapoznać się z dokumentem o nazwie Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Zawiera on komplet informacji dotyczących konkretnej polisy.

Jedna składka, odrębne rozliczanie zdarzeń.

Gdy ubezpieczenie ma obejmować całą rodzinę lub grupę osób, OWU są takie same dla wszystkich osób w ramach danej polisy, lecz wszelkie późniejsze świadczenia i odszkodowania nalicza się osobno, zależnie od wysokości szkód/strat doznanych przez ubezpieczonego.

W kwestii samej umowy ważna jest wspomnienia wyżej suma ubezpieczenia, czyli kwota stanowiąca górną granicę odpowiedzialności Compensy. Dotyczy to konkretnej osoby lub grupy osób oraz rodzaju ubezpieczenia.

Więcej porad na temat ubezpieczeń na blogu:

www.zdrowiebezkolejki.pl/blog

Zobacz również