5. edycja loterii PIT-owej w Wasilkowie

1 marca 2023 roku wystartowała piąta edycja loterii PIT-owej „Mieszkasz w gminie Wasilków? Wygrywasz!”. W tym roku odnotowano rekordową w Polsce pulę nagród! Zainteresowanie loterią PIT-ową z roku na rok jest coraz większe. Pojawiają się też liczne pytania jej dotyczące.

[fot. mat. organizatora]

[fot. mat. organizatora]

materiał partnerski

 

Kto może wziąć udział w loterii? 

Udział w loterii może wziąć osoba zamieszkała na terenie gminy Wasilków, która złożyła deklarację podatkową PIT za 2022 rok w Drugim Urzędzie Skarbowym w Białymstoku oraz wskazała w deklaracji podatkowej PIT – gminę Wasilków jako miejsce zamieszkania. 

Czy emeryt lub rencista może wziąć udział w loterii? 

Tak

Rozliczam PIT razem z żoną. Czy możemy zgłosić dwie osoby do loterii, czy tylko jedna osoba może się zgłosić? 

Nawet w przypadku wspólnego rozliczania deklaracji podatkowej PIT razem z małżonkiem, każdy z nich jako podatnik może zgłosić się do loterii. Warunkiem jest wskazanie w deklaracji podatkowej PIT – gminy Wasilków jako miejsce zamieszkania. 

Jestem zameldowany w innym mieście, ale pracuję w Wasilkowie i tu wynajmuję mieszkanie, czy mogę wziąć udział w loterii? 

Pod warunkiem, że w zeznaniu podatkowym zostanie wpisany adres zamieszkania w Wasilkowie i zostanie złożona ona do odpowiedniego Urzędu Skarbowego. 

Kto nie może wziąć udziału w loterii? 

W Loterii nie mogą brać udziału osoby prawne, pracownicy i przedstawiciele Organizatora Loterii, Firmy Handlowo – Usługowej „Centrum” Antoni Piekut, Yuniversal Podlaski Sp. z o.o., Domowe Sanatorium –Zimnoch Sp.j. jak również firmy Klimka Wojciech Sochoń, Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, kierownicy podległych mu jednostek organizacyjnych gminy, sołtysi, radni Rady Miejskiej w Wasilkowie, a także radni Powiatu Białostockiego oraz członkowie najbliższych rodzin wyżej wymienionych (pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia). 

Czy deklaracje rozliczane elektronicznie biorą udział w loterii? 

Tak. Zarówno deklaracje składane osobiście, jak i elektroniczne biorą udział w loterii. 

Jaki dokument będzie potrzebny przy weryfikacji, jeśli deklaracja jest składana elektronicznie? 

W przypadku rozliczenia deklaracji drogą elektroniczną należy pobrać Urzędowe Potwierdzenie Odbioru, które jest jedynym dokumentem potwierdzającym złożenie deklaracji w formie elektronicznej. Należy je pobrać ze strony internetowej: www.podatki.gov.pl.

Kiedy odbędzie się losowanie nagród? 

Losowanie nagród odbędzie się 09.05.2023 r. w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie. Będzie ono transmitowane on-line. 

Gdzie można będzie znaleźć informacje o zwycięzcach? 

Po losowaniu nagród organizator skontaktuje się z każdym laureatem telefonicznie i dokona weryfikacji czy spełnił on wszystkie warunki udziału w loterii. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej www.pitwwasilkowie.pl 

Kiedy odbędzie się rozdanie nagród? 

Wręczenie nagród odbędzie się 27 maja 2023 r. podczas „Dni Wasilkowa” Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie o dokładnej dacie, godzinie oraz miejscu wydania nagród po zweryfikowaniu ich prawa do otrzymania nagrody. 

Czy zameldowanie w Gminie Wasilków zwiększa szanse na wygraną? 
Tak!
W tym roku wprowadziliśmy nowość, aby premiować osoby, które są zameldowane lub zameldują się na terenie gminy Wasilków. Adres zameldowania w gminie w takim przypadku również trzeba podać w formularzu na naszej stronie internetowej.
Mieszkaniec zameldowany na pobyt stały w gminie Wasilków ma większe szanse na wygraną!
Jeśli uczestnik rozliczył PIT i wskazał na stronie www.pitwwasilkowie.pl Gminę Wasilków jako miejsce zamieszkania otrzymuje jeden Los.
Uczestnik, który wskazał na stronie Gminę Wasilków jako miejsce zamieszkania i miejsce zameldowania otrzymuje dwa Losy !

Odpowiedzi na wszystkie pytania znajdują się w Regulaminie loterii, dostępnym na stronie: www.pitwwasilkowie.pl

Zobacz jak wygląda nagroda główna w tegorocznej Loterii PIT-owej czyli mieszkanie 47 m2 na osiedlu Dolina Cisów:

Zobacz również