BIA24 - Zasiłek pielęgnacyjny tylko z jednego źródła
Dom i zdrowie

Zasiłek pielęgnacyjny tylko z jednego źródła

2019-11-23 14:40:33
Bia24.pl Zasiłek pielęgnacyjny tylko z jednego źródła
Fot. Pixabay

Dodatek pielęgnacyjny wypłacany przez ZUS przysługuje z urzędu osobom, które mają prawo do emerytury lub renty i skończyły 75 lat. Należy się także dorosłym, którzy są całkowicie niezdolni do pracy oraz samodzielnej egzystencji, wówczas wiek nie ma znaczenia.

Dodatek pielęgnacyjny dla osób, które nie mają ukończonych 75 lat, jest przyznawany na wniosek, do którego należy dołączyć zaświadczenia o stanie zdrowia.


- Druk OL-9 można pobrać na Sali Obsługi Klienta lub znaleźć na naszej stronie www.zus.pl. Takie zaświadczenie wypełnia lekarz prowadzący, nie później niż na miesiąc przed dniem, w którym zostanie złożony wniosek. Dokumenty mogą być dostarczone w dowolnym czasie i to nie tylko przez osobę ubiegającą się, lecz również przez jej pełnomocnika, lub po prostu wysłane pocztą - powiedziała Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.


Dodatek przyznawany jest na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Po analizie wniosku i załączonej dokumentacji oraz ewentualnym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, organ rentowy wyda decyzję w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania.


Dodatek pielęgnacyjny od 1 marca 2019 roku wynosi 222,01 zł miesięcznie.


- Jak od większości decyzji, również od tej, gdy nie będzie ona dla nas zadowalająca, można wnieść odwołanie. Należy to zrobić pisemnie lub ustnie do protokołu, za pośrednictwem jednostki ZUS, która wydała decyzję. Odwołanie kierujemy do sądu okręgowego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Postępowanie odwoławcze jest wolne od opłat - dodała Katarzyna Krupicka.

 

Pamiętajmy jednak, że dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje osobom pobierającym zasiłek pielęgnacyjny z gminy oraz tym, którzy przebywają w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym powyżej 2 tygodni w miesiącu.


Niestety, nie wszyscy o tym wiedzą, a gdy podwójny zasiłek wyjdzie na jaw to trzeba 

nadpłacone kwoty zwrócić.

autor BIA24
--
redakcja@bia24.pl
Zobacz również:
Wiecej