Ubezpieczenie dobrowolne dla uczniów do 20. roku życia - swoboda wyboru

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego podnoszony jest zawsze temat ubezpieczenia. Wcześniej standardem było opłacanie składki u wychowawcy klasy, który następnie przekazywał te środki ubezpieczycielowi. Od kilku lat można natomiast samodzielnie wybrać ubezpieczenie dla własnego dziecka, dopełnić wszystkich formalności przez Internet, a po podpisaniu umowy mieć pełny dostęp do świadczeń gwarantowanych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Materiał Partnera

Najważniejsze aspekty ubezpieczenia szkolnego

Klauzula - ubezpieczenie szkolne z Compensy stanowi część zapisów Ogólnych Warunków Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Wszystkie jej wytyczne dostosowane są do realnych potrzeb, uwzględniają wiele sytuacji, które mogą być konsekwencjami NNW. Co istotne, takie ubezpieczenie:

  - jest dobrowolne - swoboda wyboru dotyczy możliwości zapoznania się również z ofertami innych towarzystw ubezpieczeniowych, porównania proponowanych warunków i dobrania wersji optymalnej;

  - opłacasz raz w roku - podobnie jak w przypadku dawnych ubezpieczeń opłacanych w szkole, tutaj również jedna coroczna składka wystarczy, aby objąć ochroną jedno lub więcej dzieci;

  - działa całą dobę - niezależnie od tego, czy dane zdarzenie ma miejsce w szkole, czy poza szkołą, w tym również w dni wolne od nauki, ochrona ubezpieczeniowa działa nieustannie; odpowiedzialność Compensy rozpoczyna się wraz z wpłatą pierwszej składki;

  - dotyczy leczenia oraz rehabilitacji - całkowity lub częściowy zwrot kosztów poniesionych z tytułu leczenia kosztów NNW, a także kosztu rehabilitacji oraz zabiegów związanych z powrotem do zdrowia;

  - jest dostosowane do obecnych czasów - ubezpieczyciel zadbał między innymi o to, aby ochrona dotyczyła nie tylko dziecka, lecz również jego komputera i urządzeń elektronicznych, które obecnie stanowią źródło licznych zagrożeń.

Co jeszcze przemawia za skorzystaniem z tej formy ubezpieczenia i dlaczego jego zakres przewyższa znacznie wersję znaną sprzed lat? Poniżej kilka przykładów.

Odszkodowanie za złamaną rękę, pobyt w szpitalu, rehabilitację

W trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej działa skuteczny system, usprawniający składanie wniosków o odszkodowania, uzyskiwanie środków należnych z tytułu ubezpieczenia, dochodzenia roszczeń.

Po pierwsze, standardem jest sprawne rozpatrywanie wniosków oraz wypłacanie należnych świadczeń i odszkodowań. Maksymalny okres to 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o nieszczęśliwym wypadku lub innym zdarzeniu objętym umową z ubezpieczycielem, w praktyce przy braku przeciwwskazań świadczenia wypłacane są znacznie szybciej.

Ponadto, jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku konieczne jest leczenie szpitalne, ubezpieczyciel zwraca dzienny koszt pobytu w szpitalu do łącznej kwoty 2000 zł (według stawki 35 zł/dzień).

Co więcej, jeżeli następstwem zajścia jest konieczność korzystania z szeroko pojętej rehabilitacji, w tym określonych zabiegów rehabilitacyjnych, można liczyć na zwrot kosztów w kwocie od 4000 do 8000 zł, zależnie od wysokości składki ubezpieczenia.

Komfort i bezpieczeństwo przez cały rok

Polisa obejmuje nie tylko rok szkolny, lecz cały rok kalendarzowy, odpowiednio 365 lub 366 dni. W tym czasie dziecko chodzi do szkoły, ale też uprawia sport, wyjeżdża na wakacje, a jeżeli jest starsze ? często przebywa poza domem. Codzienna ochrona ubezpieczeniowa to spokój zarówno dla niego, jak też dla rodziców. Warto poznać najnowsze dostępne rozwiązania.

Autorem artykułu jest Zdrowie bez kolejki

Zobacz również