Koalicja dla Psychiatrii naprzeciw wyzwaniom związanym z pandemią 

Konieczność wprowadzenia szybkich zmian w zakresie psychiatrii w Polsce i zapewnienie osobom   z zaburzeniami psychicznymi właściwej opieki, w tym powszechnego dostępu do odpowiedniego leczenia farmakologicznego, także w formie zdalnej - to główne postulaty nowo powstałej Koalicji dla Psychiatrii. Jest ona efektem współpracy Fundacji Wygrajmy Zdrowie z Fundacją eFkropka, Stowarzyszeniem Asystentów Zdrowienia oraz Stowarzyszeniami Otwarte Drzwi i Otwórzcie Drzwi. Organizacje zrzeszone w Koalicji zachęcają do współpracy wszystkie organizacje pacjenckie, fundacje i stowarzyszenia. 

Źródło: pixabay.com

Źródło: pixabay.com

Powstanie Koalicji zbiegło się z jesiennym uderzeniem drugiej falą pandemii wirusa SARS-CoV-2. Pandemia powoduje, że rośnie liczba szukających fachowej pomocy psychiatrycznej. Na przykład według globalnego badania Oracle 70 proc. badanych pracowników odczuwa w tym roku większy stres i lęk w pracy, niż w jakimkolwiek wcześniejszym okresie, częściej cierpimy też na depresje i stany lękowe. Osoby, które przechorowały COVID-19 zgłaszają nawet objawy stresu pourazowego. Tymczasem polska psychiatria od lat cierpi na brak dofinansowania - to ledwie 3,5 proc. całego budżetu na ochronę zdrowia. Pod tym względem jesteśmy na przedostatnim miejscu w Unii Europejskiej, zaraz przed Bułgarią. 

- Nie mamy obecnie dokładnych danych wskazujących na wpływ pandemii SARS-CoV-2 na poszczególne zaburzenia psychiczne. Można jednak stwierdzić, że wirus SARS-CoV-2 jest bezsprzecznie negatywnym bodźcem spowalniającym proces zdrowienia osób w?kryzysie, jak i przyczyniającym się do pogłębiania stanów już chorobowych. W opublikowanym w maju tego roku raporcie ONZ dotyczącym związku COVID-19 ze zdrowiem psychicznym, specjaliści biją na alarm przewidując pogarszanie się statystyk dotyczących problemów ze zdrowiem psychicznym, potrzebę inwestycji w promocję zdrowia psychicznego oraz opieki nad osobami z zaburzeniami - podkreśla prof.?Piotr Gałecki,?konsultant krajowy ds.?psychiatrii. - Musimy głośno mówić zarówno o zaburzeniach, jak i chorobach psychicznych i zaprzestać stygmatyzacji osób dotkniętych np. depresją, stanami lękowymi, schizofrenią. 

Hasłem przewodnim tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, obchodzonego 10 października, było: "Zdrowie Psychiczne dla Wszystkich. Większe nakłady - Większa dostępność". Zdaniem twórców Koalicji kluczowa jest poprawa systemu leczenia i wspierania w zdrowieniu, a do tego potrzebne jest zwiększenie finansowania. 

"Ideą powstałej Koalicji dla Psychiatrii jest nagłaśnianie konieczności wprowadzenia szybkich zmian w zakresie psychiatrii w?Polsce i zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi opieki adekwatnej do ich potrzeb, w tym bezpłatnego, powszechnego dostępu do odpowiedniego leczenia farmakologicznego, zgodnego z?najnowszymi rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, oraz dostępu do terapii poza farmakologicznych dla pacjenta oraz jego rodziny, w?celu wsparcia i utrzymania skutecznego procesu leczniczego - mówi Szymon Chrostowski, Prezes Fundacji Wygrajmy Zdrowie. 

Jego zdaniem podczas pandemii taki dostęp powinien być zagwarantowany również w formie zdalnej.  - Chcemy także działać na rzecz edukowania społeczeństwa nt. zdrowia psychicznego oraz wyjaśniania krzywdzących stereotypów związanych z postrzeganiem osób chorujących psychicznie, chociażby pacjentów ze?schizofrenią, która manifestuje się nie tylko objawami wytwórczymi ale i tymi negatywnymi: apatią, wycofaniem się chorego z życia społecznego, zawodowego i rodzinnego. 

Koalicja dla Psychiatrii powstała z inicjatywy Fundacji Wygrajmy Zdrowie, wspólnie z organizacjami zajmującymi się wsparciem osób z zaburzeniami psychicznymi: Fundacją eFkropka, Stowarzyszeniem Asystentów Zdrowienia oraz Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi i Otwórzcie Drzwi. Ideą Koalicji dla Psychiatrii jest działanie na rzecz poprawy sytuacji osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz osób doświadczających kryzysu psychicznego.

Zobacz również