Formalności niezbędne do budowy domu

Coraz więcej osób decyduje się na budowę wymarzonego domu. Każdy, kto decyduje się na tak ważny krok w swoim życiu, musi pamiętać o dopełnieniu wszystkich formalności związanych z budową domu. Warto mieć na uwadze, że każda samowola budowlana jest surowo karana przez odpowiednie organy.

Formalności niezbędne do budowy domu [fot. pixabay.com]

Formalności niezbędne do budowy domu [fot. pixabay.com]

Od czego zacząć?

Aby móc w ogóle zacząć myśleć o budowie, powinniśmy skupić się na znalezieniu odpowiedniej działki w interesującej nas lokalizacji. Warto pamiętać, że nie każda działka będzie nadawała się do wybudowania nieruchomości. Przed zakupem należy sprawdzić kilka istotnych kwestii - czy działka ma dostęp do drogi, czy są do niej podłączone niezbędne media, czy nie ma na niej żadnych obciążeń, ale przede wszystkim powinniśmy dokładnie zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, z którego dowiemy się, czy działka posiada warunki zabudowy, a jeśli tak, to jakie konkretnie. W MPZP znajdziesz informacje m.in. o kształcie czy powierzchni zabudowy, jej intensywności ale także zasady ochrony środowiska. Dokument ten jest naprawdę bardzo ważny, projekt budowlany musi spełniać standardy przewidziane w takim planie. Jeśli dla danej działki nie został uchwalony MPZP, należy wystąpić do władz miasta (prezydenta, burmistrza lub wójta) o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. W takim wniosku należy zawrzeć m.in. informacje o liczbie kondygnacji domu, jego powierzchni czy kącie nachylenia dachu, a także dołączyć do niego wyrys oraz wypis z ewidencji z gruntów, a także mapę sytuacyjno-wysokościową. Pamiętaj, że nowe budynki, w myśl obowiązujących przepisów, powinny kontynuować linię zabudowy i nie odbiegać od budynków w najbliższym sąsiedztwie. Decyzja o warunkach zabudowy co do zasady jest wydawana bezterminowo.

Na co zwrócić uwagę?

Aby w przyszłości nie mieć przykrych niespodzianek, warto sprawdzić, czy w najbliższej okolicy przewidziano duże inwestycje. Chodzi tu przede wszystkim o budowę dróg czy autostrad, które mogłyby pogorszyć jakość życia mieszkańców. Takie informacje również powinny być zawarte w miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.Kolejną niezwykle istotną kwestią są media. Musimy zadbać o to, aby dostać decyzję warunków technicznych mediów. Taki wniosek składamy w zakładzie energetycznym, wodno-kanalizacyjnym oraz gazowym, dzięki czemu będziemy mieli przyłączyć gaz, wodę, prąd i kanalizację.

Projekt nieruchomości - o czym pamiętać?

Zanim jeszcze zaczniesz ustalać projekt domu, miej na uwadze, że potrzebny Ci będzie geodeta, który sporządzi mapę do celów projektowych. Starostwo musi zatwierdzić taką mapę. Dopiero na jej podstawie architekt może rozpocząć swoją pracę.Wybierając projekt domu musimy pamiętać, że musi być on zgodny z warunkami zabudowy. Jakich kosztów możemy się spodziewać? Ciężko jednoznacznie wycenić taką usługę, w dużej mierze zależy to nie tylko od stawki architekta, ale również konstrukcji domu. Najważniejszą częścią projektu jest dobrze opracowana część wykonawcza. Dołączyć do niego należy również plan zagospodarowania terenu sporządzony na mapie do celów projektowych.

Proces zgłoszenia budowy

Mając już gotowy projekt budowlany, musimy zgłosić w starostwie powiatowym zamiar budowy domu, określając jednocześnie jej zakres, termin rozpoczęcia i sposób wykonywania robót. Aby wniosek był kompletny, należy dołączyć do niego 4 kopie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi dokumentami (opinie, uzgodnienia i pozwolenia) oraz zaświadczeniem osoby, która sporządziła dany projekt, że jest członkiem izby architektów, a także decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu i tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego czy też prawa własności. Organ ma 30 dni na to, aby rozpatrzeć wniosek i w razie potrzeby wnieść sprzeciw, zobowiązując nas do uzupełnienia brakujących dokumentów. W przypadku braku sprzeciwu możemy zacząć budowę, możemy to zrobić przez 3 lata od zgłoszenia.

Dziennik budowy - wymagany przy każdej budowie

Jeśli organ nie wniesie sprzeciwu, możesz odebrać 2 kopie projektu budowlanego. Przed rozpoczęciem prac koniecznie musisz zaopatrzyć się w Dziennik Budowy i Tablicę Informacyjną - są to wymagania wynikające z przepisów prawa budowlanego. Osoba odpowiedzialną za prowadzenie Dziennika Budowy jest Kierownik Budowy. Do jego zadań należy również zadbanie o bezpieczeństwo na terenie budowy, odpowiednie zabezpieczenie placu budowy, sporządzenie planu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa oraz dopilnować, aby geodeta wytyczył budynek na działce.

Jeśli bierzesz kredyt, bank poprosi Cię o przedstawienie kosztorysu. Ostatnim krokiem, aby budowa domu mogła się zacząć, jest złożenie zawiadomienia o planowanym terminie rozpoczęcia prac budowlanych, które złożyć należy do powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego. Musimy do niego dołączyć: zaświadczenie i oświadczenie kierownika budowy, a także oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, a także informacje tj. przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych, maksymalną liczbę pracowników oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Zobacz również