EKUZ – towarzysz wakacyjnych podróży

Planujesz urlop za granicą i jeszcze nie masz Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), złóż wniosek o nią w Podlaskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Karta pozwoli ci spokojnie przejść trudne chwile w czasie zagranicznego pobytu (oby ich nie było). NFZ zachęca i przypomina, że lepiej pomyśleć wcześniej niż później żałować, że się zapomniało.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest unijnym dokumentem, który potwierdza prawo do świadczeń medycznych. EKUZ jest honorowana w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz EFTA (Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii). W razie nagłej choroby lub wypadku EKUZ uprawnia jej posiadacza do skorzystania z pomocy lekarza lub hospitalizacji za granicą. Posiadacz karty EKUZ otrzymuje  pomoc medyczną na identycznych prawach, jakie mają osoby ubezpieczone w danym kraju. Zakres finansowanych rodzajów pomocy lekarskiej może różnić się w poszczególnych państwach.

NFZ przypomina, że w ramach EKUZ polski pacjent ma prawo do leczenia:
– niezbędnego i nieplanowanego
– w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego kraju
– na takich samych zasadach, jak obywatele danego państwa. Jeśli w danym państwie pacjent pokrywa część kosztów za wizytę u lekarza, to i posiadacz karty EKUZ musi za nią zapłacić.

EKUZ przysługuje każdej osobie, która jest ubezpieczona w Polsce, oraz niektórym osobom nieubezpieczonym.

Wniosek o EKUZ można złożyć:
– osobiście w dowolnym oddziale lub delegaturze NFZ (karta wydawana jest od ręki);
– poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP;
– poprzez Internetowe Konto Pacjenta (IKP);
– pocztą tradycyjną – na adres oddziału lub delegatury NFZ;
– pocztą elektroniczną, jednak wyłącznie w przypadku pracowniczych wniosków o EKUZ.

Wyrobienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego jest bezpłatne.

Osobom zatrudnionym albo prowadzącym działalność gospodarczą EKUZ jest wydawana na 3 lata. Dzieci i młodzież, które są uprawnione do otrzymania EKUZ, otrzymają kartę ważną do dnia, w którym ukończą 18 lat. EKUZ dla emerytów, którzy ukończyli 60 lat (w przypadku kobiet) lub 65 lat (w przypadku mężczyzn), będzie ważna aż 20 lat.

Szczegółowe informacje można uzyskać poprzez Telefoniczną Informację Pacjenta NFZ tel. 800-190-590.

Zobacz również