Do lekarza na zagranicznych wakacjach? Nie zapomnij o karcie EKUZ

EKUZ to Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Kto ją ma, nie będzie miał problemów, gdy będzie musiał skorzystać z porady lekarskiej na zagranicznych wakacjach. Pamiętajcie jednak - karta działa tylko w Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii.

Źródło: pixabay.com

Źródło: pixabay.com

Wizyty u lekarza mogą być kosztowne. Co zrobić, gdy będziemy musieli skorzystać z porady medyka, gdy jesteśmy na wakacjach?

Karta EKUZ niezbędna poza Polską

Osoby, które wybierają się za granicę powinny zabrać ze sobą turystyczny niezbędnik, czyli Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). 

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to dokument unijny. Potwierdza on prawo do bezpłatnego leczenia w każdym państwie Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii.

Jak wyrobić EKUZ?

Wniosek o wydanie EKUZ można złożyć na pięć sposobów: osobiście w Oddziale lub delegaturze Podlaskiego Oddziału NFZ, pocztą elektroniczną lub tradycyjną, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP oraz poprzez Internetowe Konto Pacjenta. Co istotne w przypadku składania wniosku osobiście, zwykle rozpatrywany jest od razu i karta wydawana jest od ręki. Wniosek jest dostępny na stronie NFZ.

Wyrobienie karty jest bezpłatne. Jest to dokument indywidualny, a więc np. każdy z członków rodziny powinien mieć własną EKUZ. Jednak rodzic może w imieniu dziecka wyrobić taką kartę, możliwe jest również - na podstawie upoważnienia - wyrabianie jej w imieniu innej osoby dorosłej.

Leczenie na EKUZ

Obywatel Polski ma prawo do leczenia niezbędnego i nieplanowanego w ra­mach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa.

Jak długo EKUZ jest ważny?

- 20 lat dla osób, które otrzymują emeryturę i osiągnęły wiek emerytalny (60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn)

- 5 lat dla osób, które otrzymują emeryturę i nie osiągnęły wieku emerytalnego 

- 3 lata dla osób zatrudnionych, prowadzących działalność gospodarczą, otrzymujących zasiłek lub świadczenie przedemerytalne

- 18 miesięcy, dla osób otrzymujących rentę; osób ubezpieczonych jako członek rodziny, 

ubezpieczonych jako student, uczniów mających więcej niż 18 lat i własny tytuł do ubezpieczenia.

Zobacz również