Czy lekarz może odmówić wystawienia e-zwolnienia lekarskiego?

E-zwolnienie lekarskie jest dokumentem, który nie tylko stanowi usprawiedliwienie nieobecności w pracy pracownika, ale też uprawnia go do świadczeń chorobowych. L4 wystawić może lekarz przyjmujący na NFZ i prywatnie, ale czy zawsze musi taki dokument wydać pacjentowi? Czy lekarz może odmówić wystawienia zwolnienia lekarskiego? Sprawdzamy!

[mat. partnera]

[mat. partnera]

Zwolnienie lekarskie L4 – czym jest, komu jest wystawiane i kto je wystawia?

Elektroniczne zwolnienia lekarskie to nowoczesny typ zwolnień L4, które wcześniej wystawiane były w wersji papierowej. Jak wygląda L4 elektroniczne? Jest to dokument cyfrowy, który zawiera dokładnie te same informacje, które zawierały zwolnienia papierowe, jednak jego zaletą jest łatwiejsze wystawianie, obieg dokumentacji i dostęp do niej w dowolnej chwili. Zwolnienia L4 przysługują czasowo niezdolnym do pracy osobom z ubezpieczeniem chorobowym, które nie wykorzystały w roku kalendarzowym jeszcze limitu przysługujących dni L4. 

W czasie konsultacji zdalnych z lekarzem otrzymać można również zwolnienie online, które niczym nie różni się od tego wystawianego stacjonarnie. Zwolnienie L4 online może być rozwiązaniem dla osób, które nie mogą umówić się na stacjonarną wizytę lekarską w dowolnym terminie bądź mają ograniczoną mobilność. Obecnie konsultacje online, których efektem może być zwolnienie lekarskie L4, oferuje wiele placówek medycznych. Dokonanie opłaty za prywatną konsultację zdalną z lekarzem nie jest jednak gwarancją tego, że pacjentowi zwolnienie zostanie wystawione – decyzję o zasadności L4 podejmuje lekarz. 

E-zwolnienie lekarskie – czy lekarz może odmówić jego wystawienia?

Pacjenci w przypadku niezdolności do pracy mogą zgłosić się do lekarza z prośbą o L4, jednak ostateczna decyzja w kwestii zasadności jego wystawienia zawsze pozostawiana jest lekarzowi. Oznacza to, że nie zawsze na prośbę pacjenta będzie wystawiane e-zwolnienie lekarskie, gdyż lekarz może uznać, że nie jest ono pacjentowi potrzebne lub pacjent się do niego nie kwalifikuje. Stan zdrowia pacjenta sprawdzany jest na podstawie rzetelnego wywiadu medycznego oraz niekiedy badania fizykalnego i badań dodatkowych. Analiza danych medycznych zebranych przez lekarza pozwala mu zadecydować o tym, czy pacjentowi zwolnienie lekarskie faktycznie jest potrzebne. 

Jeśli lekarz będzie mieć wątpliwości co do zasadności wystawienia zwolnienia lekarskiego, może odmówić jego wydania lub poprosić pacjenta o dodatkowe wyjaśnienia. Mowa o wykonaniu dodatkowych badań, czy też okazaniu dodatkowej dokumentacji medycznej, która w danym przypadku może mieć znaczenie, jeśli chodzi o podjęcie decyzji o zwolnieniu. Zasady te dotyczą nie tylko konsultacji z lekarzem odbywających się na NFZ, ale też tych, które odbywają się prywatnie. Wniesienie opłaty za konsultację prywatną (również online) nie jest zatem wystarczające, aby zwolnienie lekarskie od lekarza uzyskać. 

W jakich przypadkach lekarz może odmówić wystawienia zwolnienia L4?

E-zwolnienia lekarskie usprawiedliwiają nieobecność w pracy i uprawniają do świadczeń chorobowych, ale nie każdy może je uzyskać od lekarza. Kiedy lekarz może odmówić ich wystawienia?

    • Jeśli pacjent nie jest objęty ubezpieczeniem chorobowym lub nie minął jeszcze ustawowo określony minimalny czas opłacania składek chorobowych.
    • Jeśli pacjent wykorzystał już przysługujący sobie w roku kalendarzowym limit dni L4, które może wykorzystać na siebie bądź opiekę nad bliskimi. 
    • Jeśli lekarz ma wątpliwości co do zasadności wystawienia L4, tzn. w jego opinii pacjent nie wymaga zwolnienia lekarskiego lub podaje informacje niezgodne ze stanem faktycznym. 
    • Jeśli pacjent chce wziąć zwolnienie na opiekę nad członkiem rodziny, a w gospodarstwie domowym obecna jest osoba zdolna prawnie do zapewnienia takiej opieki w zamian pacjenta.

Zobacz również