VIDEO. Zespół Szkół nr 10 rekrutuje: nauka, praca i gwarancja zatrudnienia

Branżowa Szkoła I stopnia nr 10 w Białymstoku, należąca do Zespołu Szkół nr 10, prowadzi dualny system kształcenia. Współpracuje z kilkudziesięcioma przedsiębiorcami z regionu. Zajęcia teoretyczne odbywają się w placówce, natomiast wszelkie praktyczne - u pracodawców. Jedną z firm, gdzie uczniowie trafiają pod opiekę najlepszych fachowców, jest Toyota Auto Park Białystok. 

Do 18 maja 2024 r. (do godz. 15) potrwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Wśród białostockich placówek edukacyjnych wyróżnia się Branżowa Szkoła I stopnia nr 10. To jedyna szkoła publiczna w mieście, która nie jest prowadzona przez samorząd, a nauka jest tutaj całkowicie bezpłatna.

Szkoła nie bierze udziału w systemie internetowej rekrutacji. Podania przyjmuje sekretariat przy Choroszczańskiej 29, inna opcja to złożenie formularza online poprzez stronę internetową zsbialystok.edu.pl.
- Nauka u nas prowadzona jest w systemie dualnym. Oznacza to, że wiedzę teoretyczną uczniowie oczywiście nabywają w szkole, natomiast umiejętności praktyczne wyłącznie w podlaskich firmach - mówi dyrektor Agnieszka Guzik. - Od pierwszego roku otrzymują wynagrodzenie, jako pracownicy młodociani, poznają realne środowisko pracy, a ponadto, po trzech latach i zdanym egzaminie zawodowym, mają gwarancję zatrudnienia w czołowych przedsiębiorstwach w naszym regionie.

Absolwenci są poszukiwanymi na rynku pracy fachowcami, ale mają przy tym otwartą drogę do dalszej edukacji. Po trzech latach nauki w branżowej szkole I stopnia mogą ją kontynuować w branżowej szkole II stopnia, zdać maturę i tym samym uzyskać tytuł technika. Kolejnym krokiem może być podjęcie studiów wyższych.
Podlascy przedsiębiorcy widzą sens w takim modelu kształcenia. Stwierdzają, że system dualny jest najlepszym sposobem na wykształcenie kadr - profesjonalistów, których tak bardzo brakuje wielu podlaskim firmom.

Zobacz również