BIA24 - VIDEO. KOMA z Ełku podbija podlaski rynek
/foto. BIA24/
Biznes i Technologie

VIDEO. KOMA z Ełku podbija podlaski rynek

2018-08-22 13:15:54

KOMA - Usługi Komunalne to firma, która od lat zajmuje się kompleksową obsługą klienta w zakresie odbioru nieczystości ciekłych. Stale się rozwija i poszerza swoją ofertę o nowe rodzaje usług. Posiada już blisko dwieście pojazdów do odbioru odpadów. Obsługuje ponad 50 gmin.

KOMA jest polską grupą kapitałową, funkcjonująca na rynku od 2007 r. Początkowo zakres świadczonych usług obejmował odbiór i transport odpadów stałych, wywóz nieczystości ciekłych na obszarze miasta Ełku i okolic, a także miast: Olecko, Giżycko, Węgorzewo. Wówczas firma współpracowała głownie ze spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi, a także z osobami prywatnymi i przedsiębiorcami. Już od początku swojej działalności KOMA z powodzeniem kładła nacisk na edukację wytwórców odpadów w zakresie selektywnej zbiórki, stając się tym samym pionierem w organizacji i odbiorze surowców wtórnych (papier, plastik, szkło).


Klatka z filmu /BIA24/


Trzy lata później otworzyła swój pierwszy oddział na terenie Ostródy i przyjęła do obsługi mieszkańców tego miasta w zakresie odbioru odpadów komunalnych. W związku z tym niezbędna była rozbudowa parku maszynowego oraz zatrudnienie nowych pracowników.


W perspektywie zbliżających się zmian w ustawie o czystości i porządku w gminach KOMA rozpoczęła intensywne starania o powiększenie terenu swojej działalności biorąc udział w licznych przetargach, początkowo na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, a następnie także podlaskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego. W wyniku tych działań powstały kolejne oddziały z siedzibą w Olsztynie, Działdowie oraz Giżycku.


Największe kontrakty pozyskane w latach 2013 - 2014 to odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu 12 gmin wchodzących w skład Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami z/s w Giżycku oraz odbiór i transport odpadów z terenu gmin wchodzących w skład Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna.


Klatka z filmu/BIA24/


Ilość mieszkańców do obsługi tylko tych dwóch związków gmin wyniosła ok. 200 tys. Poza tym podpisane zostały umowy na odbiór odpadów m.in. z terenu części miasta Olsztyna oraz miasta i gminy Ełku. Niezbędne było więc powiększenie floty samochodowej a także zwiększenie zatrudnienia osób. Poza odpadami komunalnymi w dalszym ciągu dynamicznie rozwijała się działalność związana z obsługą firm budowlanych. KOMA poszerzyła usługi o odbiór i utylizację nowych kodów odpadów budowlanych a także serwis i wynajem toalet przenośnych, sprzątanie terenów otwartych, czyszczenie separatorów, wynajem kontenerów i worków typu big-bag. W latach 2015-2016 udało się pozyskać kolejne gminy do obsługi w zakresie odbioru odpadów, m.in.: Białystok, Augustów, Barczewo. Kontynuowano również obsługę związków gmin w Działowie i Giżycku. W roku 2016 otwarte zostały dwa nowe oddziały w Elblągu i Białymstoku.


KOMA W LICZBACH:

700 000 - tylu mieszkańców obsługuje,

200 - flota samochodowa,

400 - tylu ma pracowników,

25 000 - liczba pojemników,

1 000 - liczba kontenerów na gruz oraz innego sprzętu.


KOMA wciąż się rozwija, stale poszerzając swoją ofertę o nowe rodzaje usług. Realizując powierzone zadania stawia na profesjonalizm, dzięki czemu jest pewnym i wiarygodnym partnerem biznesowym.


Podtrzymując chęć działania w nowych gałęziach biznesu, a także stworzenia nowych miejsc pracy w dziedzinie produkcji, KOMA powołała celową spółkę COMECO sp. z o.o., która jest na etapie planowania inwestycji pod nazwą, "Budowa zakładu do produkcji urządzeń komunalnych wraz z prototypownią". W tym celu wydzierżawiła w Ełku przy ul. Podmiejskiej grunt o powierzchni 1,795 ha pod budowę i prowadzi zaawansowane prace związane z inwestycją. 

Artykuł sponsorowanyautor BIA24
Ewa Sokólska
e.sokolska@bia24.pl
Zobacz również:
Wiecej