Szansa na własny biznes

Można zdobyć fundusze na rozpoczęcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej. To oferta skierowana od osób po 30. roku życia i mieszkających w Białymstoku i okolicznych gminach. Projekt prowadzi białostocka Izba Przemysłowo-Handlowa. A zgłaszać się można do tego projektu od 6 lutego.

Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku /fot. IP-H Białystok/

Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku /fot. IP-H Białystok/

Projekt nazywa się "Liderzy Przedsiębiorczości" i współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku zaprasza do składania ofert do udziału w tym projekcie. Przeznaczony jest dla tych, którzy szukają swego miejsca na rynku i chcą podjąć próbę działania na własną rękę i własną odpowiedzialność. 

Celem tego przedsięwzięcia projektu jest przygotowanie stu uczestników projektu do rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W kolejnych etapach uczestnicy wezmą udział w szkoleniach, otrzymają indywidualne doradztwo, a 40 uczestników dostanie także wsparcie finansowe i pomostowe (finansowe oraz specjalistycznego wsparcia towarzyszące). Wszyscy skorzystają z forum wymiany doświadczeń. 

Zgłaszać się mogą osoby po 30. roku życia, mieszkający na obszarze subregionu białostockiego (miasto Białystok oraz gminy: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków, Zabłudów). Muszą to być osoby bezrobotne, poszukujące pracy, nieaktywne zawodowo oraz jednocześnie mają to być osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, to znaczy: osoby starsze po 50. roku życia; kobiet; osoby z niepełnosprawnością; osoby długotrwale bezrobotne; osoby o niskich kwalifikacjach. Realizując zasadę równości szans i niedyskryminacji zakłada się udział 45 kobiet i 55 mężczyzn. 

IP-H przyjmie najpierw 150 osób, w kolejnych etapach na skutek oceny i sprawdzianów wyłonionych będzie sto osób, a później 40 osób, które dostaną już wsparcie finansowe na realizację swojego planu biznesowego. 

Rekrutacja uczestników do tego projekt rozpoczyna się 6 lutego 2017 i trwa do 17 lutego 2017 do godz. 15:00. W tym czasie należy złożyć formularz rekrutacyjny. Oceniony on będzie przez Komisję Rekrutacyjną, która również podejmie decyzje w sprawie zakwalifikowania osób do dalszego etapu przedsięwzięcia. 

Wszystkie szczegółowe informacje oraz potrzebne dokumenty, regulaminy i wnioski są dostępne na stronie internetowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku

Zobacz również