Renesans spółdzielni energetycznych

Artykuł sponsorowany

Wszyscy przeżywamy dosyć mocno galopujące podwyżki. Dotyczy to również cen energii i ciepła. Poszukiwania różnych rozwiązań na terenach wiejskich prowadzą do spółdzielni energetycznych. Połączyliśmy promowanie odnawialnych źródeł energii z budowaniem wspólnot lokalnych, obywatelskich, które mogą się wspierać, także w obszarze zarządzania energią.

[fot. mat. partnera]

[fot. mat. partnera]

Fundacja Instytut Rozwoju Społeczności Lokalnej ACTIVUS była jednym z pomysłodawców przedsięwzięcia promującego dobre rozwiązania w energetyce odnawialnej myśląc o połączeniu ludzi w grupy, które mogą współdziałać i szukać wspólnych rozwiązań łączących ochronę środowiska i ochronę portfeli mieszkańców województwa podlaskiego. Przy wsparciu Lutza Ribbe będącego  Przewodniczący Centrum Monitorowania Rozwoju Zrównoważonego w Komitecie Ekonomiczno-Społecznym Unii Europejskiej oraz prof. Piotra Banaszuka zaangażowaliśmy się w pilotaż spółdzielni energetycznych.

W grudniu 2019 r. Komisja Europejska zaakceptowała złożony przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt pt. „Rozwój obszarów wiejskich poprzez odnawialne źródła energii - Renew(able) your Region - RENALDO” polegający na udzieleniu wsparcia eksperckiego w przygotowaniu do utworzenia pilotażowych spółdzielni energetycznych na terenie województwa podlaskiego oraz kujawsko-pomorskiego.

Projekt finansowany jest w 100% ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Reform Strukturalnych oraz niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego.

W realizację projektu zaangażowane zostały następujące podmioty: 

- Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ) – koordynator projektu;
- Fundacja 100 energii odnawialnej (100%);
- Instytut Rozwoju Społecznego Activus (ACTIVUS);
- Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (KPODR).

W województwie podlaskim ze zgłoszonych 44 gmin wyłoniono trzy, z którymi rozpoczęto pilotaż oraz kilkoma współpracującymi. W efekcie przy ogromnym wsparciu lokalnych władz samorządowych doprowadziliśmy do powołania czterech lokalnych spółdzielni energetycznych w Stawiskach, Korycinie, Michałowie oraz Turośni Kościelnej.

Dla każdej z pilotażowych spółdzielni energetycznych został szczegółowo przeanalizowany rodzaj i moc instalacji odnawialnych źródeł energii, a także przygotowana została kompletna dokumentacja założycielska i rejestracyjna dla zapotrzebowania energetycznego oraz lokalnie dostępne źródła energii odnawialnej. W propozycji rozwiązań, w zależności potrzeb potencjalnej spółdzielni i jej członków, wskazany został optymalny dobór danej spółdzielni oraz dokonana została analiza lokalnych zasobów energetycznych oraz przygotowanie propozycji rozwiązań przynoszących jak najwięcej korzyści dla lokalnych społeczności;

W ramach projektu na poziomie centralnym został opracowany poradnika dotyczącego zakładania spółdzielni energetycznych oraz w toku prac z gminami przygotowane zostały propozycje zmian legislacyjnych służących rozwojowi spółdzielni energetycznych w Polsce. Przeprowadziliśmy także szereg  konferencji i warsztatów mających na celu wymianę informacji i doświadczeń z realizacji tworzenia spółdzielni energetycznych.

W województwie podlaskim skorzystaliśmy z dużego zaangażowania lokalnych samorządów, w tym:
- pani burmistrz Agnieszki Rutkowskiej ze Stawisk;
- pana burmistrza Marka Nazarko z Michałowa;
- pana wójta Mirosława Lecha z Korycina;
- pana wójta Grzegorza Jakucia w Turośni Kościelnej.

Informacje: https://www.facebook.com/InstytutActivus oraz na stronie KOWR: www.kowr.gov.pl
Kontakt: Maciej Żywno e-mail: activus@poczta.fm

Galeria

Zobacz również