Rekordowy budżet. Projekt programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego

Według projektu, przyjętego na nadzwyczajnym posiedzeniu zarządu województwa podlaskiego, program Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 ma rekordowy budżet. Wynosi 1,25 mld zł i jest o 37 mln euro większy niż jego odpowiednik, realizowany w latach 2014-2020.

[fot. UMWP]

[fot. UMWP]

– Program jest jednym z narzędzi realizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030. Ma przede wszystkim służyć urzeczywistnieniu jej misji, która brzmi: Ambitne Podlaskie, ale także wizji rozwoju regionu w 2030 roku, określonej jako Podlaskie przedsiębiorcze, partnerskie i perspektywiczne – powiedział marszałek Artur Kosicki.

Według założeń programowych na każdego mieszkańca województwa ma przypaść 1062 euro. Tym samym Podlaskie plasuje się na drugim miejscu wśród województw pod względem wzrostu wartości w porównaniu z poprzednim programem.

Zakłada wsparcie w wielu obszarach. To m.in. rozwój przedsiębiorczości, badań i innowacji, efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, budowa i przebudowa dróg wojewódzkich, inwestycje w infrastrukturę przedszkolną i szkolną, społeczną, zdrowotną czy ochronę dziedzictwa kulturowego. Ważna będzie również aktywizacja bezrobotnych, ubogich oraz osób młodych. Projekt obejmuje także wsparcie na regionalne programy zdrowotne, rehabilitację leczniczą, elastyczne formy zatrudnienia, edukację przedszkolną, szkolnictwo zawodowe, kształcenie osób dorosłych i rozwój ekonomii społecznej.

Przyjęcie projektu programu przez zarząd województwa i przesłanie go Komisji Europejskiej otwiera oficjalny proces negocjacyjny.

źródło: UMWP

Zobacz również