Półtora miliarda na rozwój

W tym roku w Podlaskiem będzie do zdobycia miliard trzysta milionów złotych dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO). Zaplanowano 49 konkursów dla samorządów, przedsiębiorców, szkół, szpitali i organizacji pozarządowych. - To będzie rok wyjątkowej aktywności w tym programie - ocenia Maciej Żywno, wicemarszałek województwa.

Urząd marszałkowski zaplanował 49 konkursów na unijne dotacje /fot. Bia24.pl/

Urząd marszałkowski zaplanował 49 konkursów na unijne dotacje /fot. Bia24.pl/

Nabory wniosków w konkursach będą prowadzone przez urząd marszałkowski, Wojewódzki Urząd Pracy. 13 z 49 zaplanowanych konkursów będą na tzw. projekty zintegrowane realizowane na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (BOF). Obszar ten tworzy miasto Białystok wraz z ościennymi gminami.

W 2017 r. mają się odbyć konkursy w większości osi tematycznych w Regionalnym Programie Operacyjnym. W styczniu samorządy mogą zdobyć pieniądze na przygotowanie terenów dla inwestorów (pula 50 mln zł), na krajowe programy profilaktyczne wczesnego wykrywania raka szyjki macicy, raka piersi i jelita grubego (2 mln zł), na adaptację pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian (4 mln zł), inwestycje w ochronę wody i gleb (60 mln zł) czy na dotacje w infrastrukturę ochrony zdrowia (100 mln zł).

W lutym ruszy konkurs na inwestycje drogowe w Łomży, Suwałkach oraz Bielsku Podlaskim (80 mln zł), będzie też ogłoszony konkurs na inwestycje w odnawialne źródła energii (100 mln zł).

W marcu (25 mln zł) i październiku (20 mln zł) będą ruszać konkursy, w których będzie można uzyskać wsparcie na edukację przedszkolną. Również w marcu i listopadzie odbędą się konkursy związane z kształceniem zawodowym z podobnymi budżetami.

W marcu przewidziany jest również konkurs na inwestycje w firmach (60 mln zł), 13 mln zł będzie przeznaczone na programy podnoszące aktywność zawodową i zdolność do zatrudnienia, a 30 mln zł trafi na rozwój działań aktywnej integracji m.in. programy na rzecz integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W kwietniu będzie konkurs na rozwój usług elektronicznych w e-administracji (30 mln zł), w maju przewidziano konkurs (25 mln zł) na projekty żłobkowe. W harmonogramie na czerwiec znalazł się m.in. konkurs na strategie niskoemisyjne. We wrześniu będzie się można starać o pieniądze na tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego służącego działalności inwestycyjnej (75 mln zł), w październiku konkurs na projekty rewitalizacyjne (50 mln zł)

W 2016 r. w Podlaskiem rozstrzygnięto z RPO 71 konkursów, trwają jeszcze 22. Zawarto 183 umowy o wartości 852,1 mln zł, z czego z UE pochodzi 693,9 mln zł. Zakontraktowano ok. 14 proc. środków w programie. Na lata 2014-2020 z RPO Podlaskie dysponuje 5,1 mld zł. 

Zobacz również