Promotech wspiera finansowo pracowników

Wyższe świadczenia wczasowe i zapomogi dla najgorzej zarabiających ? zarząd Promotechu wprowadza działania osłonowe dla pracowników. Wcześniej - z powodu koronawirusa ich pensje uległy obniżeniu.

W związku ze spadkiem zamówień o ok. 30 proc., od 1 maja załogi Promotechu Białystok oraz Promotechu KM w Łapach pracują na 0,8 etatu. W ramach tarczy antykryzysowej obie firmy otrzymały dofinansowanie do wynagrodzeń w wysokości 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia, drugie 40 proc. pokrywa firma, a 20 proc. to koszt pracowników. Jednak rzeczywisty spadek wynagrodzenia pracowników często przekracza 20 proc. - z powodu braku nadgodzin i mniejszej liczby godzin pracy w maju i w czerwcu, w stosunku do kwietnia.

- W związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy od maja do lipca 2020 roku zarząd i właściciele firmy, w porozumieniu z Radą Pracowniczą zdecydowali o podjęciu działań osłonowych - mówi prezes Promotechu Marek Siergiej. - Chcemy w ten sposób wesprzeć pracowników w tym trudnym finansowo okresie.

Jedną z form wsparcia jest świadczenie wczasowe, wypłacane w tym roku wyjątkowo przez trzy miesiące: czerwiec, lipiec, sierpień, w wysokości uzależnionej od zarobków netto w miesiącu poprzedzającym wypłatę. Zgodnie z kryteriami opracowanymi przez Radę Pracowniczą pracownicy o najniższych zarobkach otrzymają co miesiąc po 400 zł, pracownicy o najwyższych zarobkach - po 50 zł, zaś pozostali dostaną po 300 zł miesięcznie.

Druga forma wsparcia to zapomoga, wypłacana w trzech miesięcznych transzach po 250 zł na osobę pracownikom o najniższych dochodach na członka rodziny. Kryterium w tym przypadku to łączny dochód netto wszystkich członków rodziny pracownika, który nie może przekroczyć 1600 zł na osobę. 

Po czterech miesiącach sytuacja całej grupy kapitałowej, czyli wszystkich firm związanych z Promotechem, jest całkowicie stabilna - choć zróżnicowana. Promotech Białystok, Promotech KM w Łapach, Promotech FMP w Indiach, Promotech ME w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a także (ze względu na posiadane udziały) - Steelmax w USA oraz SSQ we Włoszech - wszystkie te firmy działają normalnie, biorąc pod uwagę warunki, w jakich się znalazły.

Ponad 20 proc. załogi białostockiej spółki przeszło na pracę zdalną, pozostali pracownicy pracują obecnie na trzy zmiany, z zachowaniem dystansu społecznego. We wszystkich spółkach Promotechu zastosowano wymagany przepisami reżim sanitarny, tj. dezynfekcję rąk, pomieszczeń i sprzętu, a także konieczność noszenia maseczek, tam gdzie to niezbędne. Od 1 sierpnia przewidziany jest powrót Promotechu Białystok i Promotechu KM do pełnego wymiaru czasu pracy.

Zobacz również