Promotech KM. Wzrost zatrudnienia i podwyżki. Bo nawet w pandemii można się rozwijać

Łapski Promotech KM ma za sobą najlepszy w swojej historii kwartał. Firma rozwija współpracę z nowymi kontrahentami i szuka pracowników.

Niemal 5mln zł - wynik sprzedaży za pierwszy kwartał 2021 r. jest o ponad 8 proc. wyższy od obrotów osiągniętych za analogiczny okres najlepszego dotychczas I kwartału z 2019 r.

- Na ten wynik, oprócz wzrostu sprzedaży do naszych najważniejszych klientów Scantool i Agro-Partner, miał wpływ rozwój współpracy z kontrahentami, z którymi współpracę nawiązywaliśmy jeszcze przed okresem pandemii - Kranendonk, Lincoln Elecric, Signify - mówi Karol Zadykowicz, prezes Promotechu KM. - To dowód na to, że praca, jaką włożyliśmy w budowanie relacji i pozytywnego wizerunku jako dostawca, zaczęła przynosić wymierne korzyści.  

Zarząd spółki zdaje sobie sprawę, że - ze względu na sezonowość produkcji - to właśnie pierwszy kwartał roku jest najlepszy pod względem osiąganych wartości sprzedaży, a w kolejnych miesiącach ta dynamika produkcji i obrotów spada.

- Dlatego jeśli chodzi o prognozy na koniec roku, to na dzień dzisiejszy trzymamy się naszych założeń budżetowych, według których sprzedaż na koniec roku powinna się zamknąć kwotą 15,2mln zł - dodaje Karol Zadykowicz. - Warto tu podkreślić, że osiągane wartości sprzedaży realizujemy mniejszym zespołem ? zatrudnienie na koniec marca 2021 wyniosło 83 etaty, podczas gdy w roku 2019 - 93, a w roku 2020 - 88 etatów. Widać więc, że pandemia przyczyniła się do zdecydowanego spadku zatrudnienia. Redukcja nie wynikała ze zwolnień pracowników - w przeważającej większości rozwiązywaliśmy umowy na mocy porozumienia stron, na wniosek pracownika.

Rosnące obroty, a co za tym idzie - także obłożenie produkcji, powoduje konieczność wzrostu zatrudnienia. Obecnie Promotech KM poszukuje osób na stanowiska operatora lasera, spawacza, ślusarza, operatora maszyn CNC czy tokarza.

- Oferujemy stabilne warunki zatrudnienia, elastyczne godziny pracy, a także możliwość przyuczenia do pracy na nowych stanowiskach, z której wielu naszych obecnych pracowników korzysta, chcąc rozwijać się zawodowo - zachęca prezes Zadykowicz.     

?  

Dobre wyniki pierwszego kwartału i perspektywy na kolejne miesiące pozwoliły zarządowi na realizację podwyżek wynagrodzeń, które objęły wszystkich pracowników firmy. 

Galeria

Zobacz również