Promotech KM zwiększa sprzedaż i zatrudnienie

Łapska spółka-córka białostockiego Promotechu notuje rekordowe wyniki finansowe - po pierwszym kwartale 2018 przychody wyniosły ponad 4 mln zł. - o 18 proc. ponad zakładany plan. Równie ambitne są cele na koniec tego roku ? planowana sprzedaż to 14 mln zł.

/BIA24/

/BIA24/

- Porównując te założenia z wynikiem za rok 2017, kiedy to rok do roku uzyskaliśmy ponad 20 proc. wzrost sprzedaży, a także dynamikę tej sprzedaży do lat ubiegłych, można powiedzieć, że są to wartości bardzo realne do osiągnięcia - mówi Karol Zadykowicz, prezes Promotechu KM.- Na pewno pomaga nam ożywienie gospodarki, które widać u naszych klientów, ale również u firm, z którymi współpracujemy. Kolejnym elementem będzie wejście w nowe projekty z obecnymi kontrahentami, które długoterminowo powinny przyczynić się w sposób znaczący do osiągnięcia założeń sprzedażowych.  

Realizacji planów sprzyja m.in., przejęta z początkiem roku od białostockiego Promotechu, produkcja nożyc gilotynowych - pierwsze efekty sprzedaży tej produkcji powinny być widoczne już w połowie drugiego kwartału. W perspektywie jest też dalszy rozwój projektów związanych z budową maszyn na rynek skandynawski.

Plany inwestycyjne to przede wszystkim dokończenie malarni proszkowej i wyposażenie jej w automatyczną myjkę przejazdową, co usprawni proces przygotowania powierzchni. Aktualnie trwają prace nad nowym układem powierzchni produkcyjnych, co wiąże się z przeniesieniem magazynu stali i oprzyrządowania poza halę produkcyjną. Powierzchnie magazynowe będą przeorganizowane, a pola odkładcze tak zmodyfikowane, aby jak najlepiej je wykorzystać.

- Plany na kolejne miesiące roku 2018 to przede wszystkim dalszy wzrost wolumenu produkcji, usprawnianie i optymalizacja procesów w przedsiębiorstwie - podsumowuje Karol Zadykowicz. - W pierwszym kwartale z sukcesem wdrożyliśmy już do produkcji nowe projekty w ramach dotychczasowych powiązań kooperacyjnych, a w kolejnych miesiącach zamierzamy w dalszym ciągu powiększać sprzedaż w oparciu o stałych klientów.

/foto.BIA24/

/foto.BIA24/

Większa produkcja pociąga za sobą konieczność zwiększenia zatrudnienia.

- W chwili obecnej jesteśmy już zespołem ponad 80 osób, a biorąc pod uwagę postawione na ten rok cele, myślę, że będzie nas o co najmniej kilka osób więcej - ocenia Karol Zadykowicz. - Potrzebujemy rąk do pracy w obszarze produkcji, technologii i logistyki. Na rynku poszukujmy pracowników z większym lub mniejszym doświadczeniem, ale dajemy też szansę rozwoju pracownikom wewnątrz organizacji. Stawiamy na ludzi ambitnych i staramy się stwarzać im możliwość rozwoju. Ta forma sprawdza się u nas i przynosi najlepsze efekty.     

Hasłem przewodnim na ten rok jest dla łapskiej spółki dążenie do doskonałości operacyjnej. Firma jest w końcowej fazie wdrożenia systemu wspomagającego planowanie i monitorowanie produkcji, który będzie wykorzystany do usprawnienia przepływów w procesach, tak, aby wpłynęło to na skrócenie terminów realizacji zleceń.

- Pełną funkcjonalność systemu osiągniemy z końcem III kwartału tego roku. Kolejne etapy to analiza i synteza danych - dodaje prezes Promotechu KM. 

Promotech KM zajmuje się obróbką metali, usługami związanymi z wytworzeniem zarówno mało - jak i wielkoseryjnych elementów oraz kompletnych wyrobów, a także produkcją małej i średniej wielkości konstrukcji metalowych dla klientów z Polski, Europy Zachodniej i Skandynawii.

Na koniec 2017 spółka osiągnęła przychody na poziomie 12,5 mln zł, co stanowi wzrost sprzedaży o 20 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Obecnie Promotech KM zatrudnia ponad 80 osób.  

Zobacz również