Nowy system informatyczny wspomoże zarządzanie w Promotechu 

Białostocki Promotech wdraża innowacyjne oprogramowanie, usprawniające zarządzania firmą. Pozwoli to na zautomatyzowanie procesów decyzyjnych, a co za tym idzie, wzrost wydajności przedsiębiorstwa.

 ERP - analizy przedwdrożeniowe w Promotechu

ERP - analizy przedwdrożeniowe w Promotechu

XEMI ERP to innowacyjny system informatyczny, który wspiera podejmowanie decyzji, gromadząc i przetwarzając informacje w zakresie kadr, księgowości, procesów logistycznych i sprzedażowych. Nowa platforma ma zastąpić, funkcjonujący do tej pory w Promotechu, wysłużony już system ERP. Zarząd spółki zdecydował się na powierzenie roli menedżera projektu osobie z zewnątrz firmy ( tzw. Interim Manager) – panu Bogdanowi Niegolewskiemu, który wcześniej wspomagał Promotech przy wdrażaniu systemu IPO. Wykonawcą jest białostocka firma Merinosoft, z którą zarząd Promotechu podpisał umowę na dostawę oprogramowania.

- Od 10 października odbywają się w firmie spotkania specjalistów z Merinosoft z zespołami pracowników, którzy biorą udział w tzw. analizie przedwdrożeniowej. Jej celem jest opisanie stanu obecnego w poszczególnych obszarach zarządzania procesami w Promotechu. Będzie to podstawa do określenia potrzeb firmy i funkcjonalności, jakie muszą być wdrożone w nowym systemie – mówi Artur Zawadzki, prezes Promotechu.

Wraz z końcem tego roku analizy maja być zakończone, po to by od stycznia 2024 r. rozpocząć właściwe wdrażanie systemu. Zarząd zakłada, że maksymalnie w ciągu 24 miesięcy od tego momentu cała firma będzie działała już na nowym systemie.

- Inwestycja podniesie funkcjonalność dotychczasowego systemu, usprawni procesy zarządzania w firmie i zabezpieczy je na przyszłość, gdyż obecny system ERP nie zapewnia utrzymania najnowszych standardów, oraz nie w pełni pokrywa wszystkie interesujące nas obszary. Dzięki wdrożeniu np. nie będziemy musieli korzystać z zewnętrznych baz danych, a także będziemy w stanie sprostać nowym ustawowym przepisom i wymogom w zakresie faktur elektronicznych, które wchodzą w lipcu przyszłego roku – mówi Artur Zawadzki.

Zakończenie projektu przewidziane jest na koniec 2025 roku. Inwestycja w całości finansowana jest ze środków Promotechu.

Galeria

Zobacz również