Na rynku brakuje maszynistów i techników gazownictwa

Na rynku pracy brakuje fachowców - alarmują podlascy przedsiębiorcy. Białostocki Barter SA. postanowił rozwiązać problem i podjął akcję, której celem jest dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb przewoźników kolejowych i przedsiębiorstw z branży energetycznej.

Od lewej:Wiesław Treszczotko Barter, Krzysztof Czerech ZSM Białystok, Krzysztof Falkowski dyrektor ZSOiZ Mońki, Bogdan Rogaski, prezes Barter, Adam Baworski ZSOiZ Mońki, Joanna Adamczuk Barter, Piotr Romanowicz Barter, Robert Sidorski ZSOiZ Mońki.

Od lewej:Wiesław Treszczotko Barter, Krzysztof Czerech ZSM Białystok, Krzysztof Falkowski dyrektor ZSOiZ Mońki, Bogdan Rogaski, prezes Barter, Adam Baworski ZSOiZ Mońki, Joanna Adamczuk Barter, Piotr Romanowicz Barter, Robert Sidorski ZSOiZ Mońki.

Technicy kolejowi, kierowcy samochodów ciężarowych z uprawnieniami i technicy gazownictwa - fachowców w takich zawodach próżno szukać na polskim rynku pracy.

 - W kolejnictwie w skali kraju brakuje kilku tysięcy maszynistów, ustawiaczy, rewidentów kolejowych, a nie ma szkół w województwie podlaskim, które kształciłyby nowe kadry w tym zawodzie - mówi prezes Barter SA, Bogdan Rogaski. - Podobnie jest z kierowcami samochodów ciężarowych - szkoły wypuszczają absolwentów w tym zawodzie bez uprawnień, wymaganych na rynku pracy. Nie ma też szans na znalezienie na rynku pracy

operatorów instalacji gazowych - skroplonego gazu ziemnego LNG i LPG . A zapotrzebowanie na takich specjalistów będzie rosło wraz z dynamicznym wzrostem znaczenia tego ekologicznego paliwa, m.in. dla motoryzacji.

Współpraca w "trójkącie wiedzy"

Białostocki Barter, licencjonowany przewoźnik kolejowy i dystrybutor surowców energetycznych, już doświadczył trudności z rekrutacją kandydatów na takie stanowiska. By to zmienić, spółka zwróciła się do podlaskich instytucji oświatowych, organów samorządowych i wojewódzkich, a także szkół i uczelni z wezwaniem o współpracę i pomoc w rozwiązaniu tego problemu. Firma zachęca do tworzenia nowych kierunków nauczania oraz klas patronackich ,

kształcących w deficytowych zawodach. Inicjatywę wsparli inni polscy przewoźnicy - PKP Cargo i PKP Polskie Linie Kolejowe.

- Zaapelowaliśmy do władz z prośbą o podjęcie stosownych kroków proceduralnych oraz o alokowanie funduszy w taki sposób, aby młodzi ludzie opuszczając próg szkoły mieli możliwość podjęcia pracy w naszym regionie - mówi Bogdan Rogaski. - Szkoły zawodowe w Polsce powinny modyfikować programy nauczania tak, aby kształcić absolwentów pod potrzeby rynku pracy. Absolwent po zakończenia nauki powinien mieć wszystkie wymagane uprawnienia zawodowe do podjęcia pracy - to plus dobre wyszkolenie zagwarantuje mu znalezienie dobrze płatnej pracy.

Według Barter SA, zmniejszenie bezrobocia w dzisiejszych czasach nie będzie efektywne bez tworzenia tzw. "trójkątów wiedzy", które stanowią szkoły, potencjalni pracodawcy oraz instytucje otoczenia biznesu. Jest to niezbędne działanie, które pomoże nie tylko w walce z bezrobociem, lecz także z niedopasowaniem kompetencyjnym oraz nieprzystosowaniem kierunków kształcenia do potrzeb miejscowych pracodawców. Jednocześnie pracodawcy zobowiązali się do aktywnego zaangażowania się w kształcenie młodych ludzi, oferując pomoc w postaci praktyk oraz staży zawodowych. Są już pierwsze efekty akcji. W ubiegłym tygodniu w siedzibie Barter SA doszło do spotkania zarządu i kierownictwa spółki z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Mońkach, dyrekcji Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach oraz Technikum Mechanicznego w Białymstoku. Jego tematem było utworzenie nowych kierunków w obu szkołach.

Technik transportu kolejowego po szkole w Mońkach

W nowym roku szkolnym w monieckim ZSOiZ ruszy jedyny w regionie

kierunek - technik transportu kolejowego. Przedsięwzięciu patronują PKP Polskie Linie Kolejowe oraz Barter SA.

- Dzięki tej współpracy uczniowie tego profilu od drugiej klasy otrzymają stypendia naukowe w wysokości nawet do 450 zł miesięcznie, a po ukończeniu szkoły gwarancję dobrze płatnej pracy - mówi dyrektor ZSOiZ w Mońkach, Krzysztof Falkowski. - W programie klasy znajdą się rozszerzone przedmioty m.in.: organizacja i prowadzenie ruchu pociągów, planowanie i realizacja przewozów kolejowych, a także geografia i język angielski.

Absolwenci klasy będą mieli gwarancję zatrudnienia w firmach branży kolejowej, atrakcyjny system stypendialny, zajęcia praktycznej nauki zawodu w rzeczywistych warunkach u pracodawców i prowadzenie zajęć przez specjalistów - praktyków. Absolwenci takiego profilu mogą studiować logistykę i transport - w specjalnościach: eksploatacja transportu kolejowego, zarządzanie w transporcie kolejowym, organizacja transportu specjalnego, technika i organizacja transportu kolejowego.

- Absolwent szkoły, kształcącej w zawodzie technik transportu kolejowego może też od razu podjąć zatrudnienie u przewoźników kolejowych bądź zarządców infrastrukturą na stanowiskach: nastawniczy, maszynista pojazdów trakcyjnych, rewident taboru kolejowego, manewrowy czy ustawiacz - zachęca dyrektor Falkowski.

Wszyscy zainteresowani nauką w takim zawodzie mogą poznać szczegóły podczas Dni Otwartych ZSOiZ w Mońkach, które odbędą się w dniach 29-31 marca w godz. 9 - 12. Podczas spotkania monieckie starostwo zadeklarowało też podjęcie starań o środki na wsparcie działań szkoły w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Technik gazownictwa potrzebny od zaraz

Spotkanie w Barter SA było też okazją do przedstawienia dyrekcji Technikum Mechanicznego w Białymstoku propozycji utworzenia zupełnie nowego kierunku - technik gazownictwa. W liście intencyjnym do szkoły, Barter SA przedstawia argumenty za koniecznością powołania takiego profilu i wskazuje na korzyści dla obu stron.    

- Kwalifikacje zdobyte w trakcie kształcenia dałyby możliwość zatrudnienia w firmach energetycznych, działających w obrocie i dystrybucji gazu - jako operatorów instalacji gazowych, pracowników utrzymania ruchu sieci dystrybucyjnych, pogotowia gazowego, monterów i wykonawców instalacji gazowych - wymienia Bogdan Rogaski. - Byłyby też miejsca pracy dla kierowców, szczególnie z kwalifikacjami do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych materiałami niebezpiecznymi różnych klas, między innymi z gazem LNG oraz LPG oraz kwalifikacjami do przewozu substancji niebezpiecznych (ADR).

Spółka, jako potencjalny pracodawca, zobowiązuje się do pomocy w kształceniu młodych ludzi, w szczególności poprzez zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe, prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę przy użyciu nowoczesnego sprzętu, w tym autocystern kriogenicznych do przewozu gazu LNG oraz stacji gazowych LNG.

- Zgłaszamy też chęć zatrudnienia nawet kilkudziesięciu absolwentów, na przestrzeni najbliższych kilku lat, na mocy partnerskiej umowy z poszczególnymi instytucjami - deklaruje prezes Barter SA.

Dyrekcja szkoły przedłoży list intencyjny, dotyczący potrzeby utworzenia kierunku "technik gazownictwa" w Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy, celem wsparcia projektu.

Zobacz również