Miliony na wsparcie przedsiębiorstw

"Finansowanie zwrotne - możliwości wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020"- pod takim tytułem w czwartek, 1 marca, w Białostockim Parku Naukowo - Technologicznym odbyła się konferencja w ramach "Śniadania z funduszami", której organizatorem był Klaster Obróbki Metali.

Materiały Organizatora

Materiały Organizatora

Obecni przedsiębiorcy dowiedzieli się szczegółów dotyczących wyjątkowo korzystnych pożyczek, udzielanych na preferencyjnych warunkach, na inwestycje rozwojowe, wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach, mikropożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej czy pożyczek termomodernizacyjnych. Ważnym punktem były też informacje o korzyściach płynących z członkostwa w KOM w kontekście pozyskiwania środków publicznych.

Podlaskie przedsiębiorstwa mogą skorzystać z pożyczek na wspieranie inwestycji i pożyczek termomodernizacyjnych, bezrobotni i poszukujący pracy - na rozpoczęcie działalności gospodarczej. A już wkrótce oferta będzie jeszcze szersza. Zarząd Województwa Podlaskiego podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, na mocy której został utworzony fundusz (tzw. fundusz funduszy) w celu zapewnienia wsparcia finansowego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 dla kilku instrumentów finansowych. Wartość tej umowy to blisko 267 mln zł. BGK wyłonił już pośredników dla kilku instrumentów.

- W Regionalnym Programie Operacyjnym przeznaczyliśmy ponad 52 mln euro na instrumenty zwrotne. Jest to mechanizm, który w dużej mierze wypiera tradycyjne dotacje, pozwala rozwijać przedsiębiorczość w naszym regionie. Jednocześnie środki, które do nas wracają, w kolejnych latach mogą być ponownie inwestowane w rozwój naszego regionu - powiedział Maciej Żywno, wicemarszałek województwa podlaskiego. - To jest także kierunek, który zarówno Komisja Europejska, jak i Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w całym kraju preferują i chyba można powiedzieć - myśląc już o przyszłej perspektywie - główne narzędzie wspierania rozwoju firm. Chcemy, by te pieniądze, tak jak w starej perspektywie, mogły wesprzeć naszych przedsiębiorców i potem wrócić jeszcze ponownie do systemu.

Sebastian Rynkiewicz z Klastra Obróbki Metali podkreślił, że w systemie wsparcia preferowane są firmy, które współpracują ze sobą. Przynależąc do Klastra Obróbki Metali, posiadającego status Krajowego Klastra Kluczowego, znacznie zwiększa się szanse na uzyskanie pomocy ze środków publicznych. Takie możliwości istnieją przy ubieganiu się o dofinansowanie zarówno na szczeblu krajowym, ponadregionalnym (Program Operacyjny Polska Wschodnia), jak i na szczeblu regionalnym. Nie bez znaczenia jest to również przy aplikowaniu bezpośrednio w Brukseli.

- Do tej pory było tak, że na cztery konkursy ogólnopolskie jedna podlaska firma się przebijała na poziomie centralnym. W tej chwili dzięki temu, że firmy współpracują ze sobą w klastrze, w jednym konkursie cztery dostają dofinansowanie - dodał Sebastian Rynkiewicz. - Cieszy nas również, że udaje się nam pozyskiwać środki z poziomu Brukseli i przy kontaktach z Komisją Europejska, na różnych spotkaniach wyraźnie jest pokazywane, że ten trend będzie wzmacniany.

Jak powiedziała Joanna Sarosiek, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, instrumenty finansowe, które adresowane są w szczególności do przedsiębiorstw i do tych, którzy chcą otworzyć działalność gospodarczą, są bardzo zróżnicowane. Oprocentowanie pożyczek często wynosi jedynie 0,28 proc., istnieje możliwość karencji, rozłożenia spłaty nawet na 10 lat.

Korzyści z członkostwa w Klastrze Obróbki Metali (posiadającym status Krajowego Klastra Kluczowego):

- dodatkowe punkty w konkursach o dofinansowanie;

- specjalny konkurs dedykowany Krajowym Klastrom Kluczowym - umiędzynarodowienie firm Klastra (np. targi, misje, certyfikacje);

- przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej, w tym analizy finansowej projektu;

- pomoc i doradztwo w trakcie oceny wniosków (m.in. nanoszenie zmian w dokumentacji, wsparcie w trakcie panelu ekspertów);

- przygotowywanie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie;

- pomoc przy realizacji inwestycji realizowanych z udziałem środków publicznych (m.in. prowadzenie dokumentacji projektu, przygotowywanie wniosków o płatność).

Zobacz również