Miliardy złotych na bezemisyjne autobusy miejskie

Ponad dwa miliardy złotych i nawet stuprocentowe dofinansowanie zakupu - dwa wyznaczniki atrakcyjności nowego rządowego programu "Bezemisyjny transport publiczny". W ciągu najbliższych lat polskie samorządy będą mogły korzystać z tego programu w celu ograniczenia emisji smogu oraz poprawy jakości komunikacji miejskiej. Zainteresowanie przystąpieniem do projektu wyraziły już samorządy 26 miast.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podpisały w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego umowę umożliwiającą finansowanie zakupu autobusów nowej generacji dla polskich miast uczestniczących w programie Bezemisyjny transport publiczny.

- Elektromobilność oraz poprawa jakości powietrza to strategiczna kwestia dla rządu. Program Bezemisyjny transport publiczny to przykład tego, jak państwo, wykorzystując dostępne środki prawne i finansowe, może kreować rynek dla innowacji z korzyścią dla swoich obywateli - podkreśla Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

KONKRETNE CELE I PEŁNE DOFINANSOWANIE

Umowa pomiędzy NCBR a NFOŚiGW dotyczy współpracy w zapewnieniu dofinansowania zakupu autobusów bezemisyjnych przez miasta uczestniczące w programie. Będą one mogły starać się o nawet stuprocentowe dofinansowanie zakupu pojazdów. 2,2 mld zł na ten cel będzie pochodziło ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu oraz NFOŚiGW, który uruchomi Program Priorytetowy Gepard II. Współpraca rządowych agencji, środki dedykowane wspieraniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie publicznego transportu bezemisyjnego oraz bezpośrednie zaangażowanie samorządów pozwolą osiągnąć pierwsze efekty już w 2020 roku.

- W programie Bezemisyjny transport publiczny postawiliśmy sobie ambitne, ale bardzo konkretne cele. Wspólnie z samorządami stawiamy na nowatorskie, a jednocześnie bezpieczne w momencie wprowadzenia autobusów do użytku, rozwiązania - podkreśla prof. Maciej Chorowski, dyrektor NCBR.

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 2019-2023 zapewni wsparcie w wysokości ponad 2 mld zł na zakup około 1000 innowacyjnych autobusów bezemisyjnych w ramach - realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - Programu "Bezemisyjny Transport Publiczny". Dofinansowanie przekazane w jego ramach umożliwi beneficjentom unowocześnienie floty transportu zbiorowego, co będzie odpowiadać wymogom polityki środowiskowej wytyczonej przez polski rząd i przyczyni się do zmniejszenia emisji, czyli ograniczenia zanieczyszczeń powietrza. Rozwój elektromobilności i wspieranie bezemisyjnego transportu, poza korzyściami ekologicznymi, to bez wątpienia także szansa na wzrost innowacyjności polskiej gospodarki - mówi Kazimierz Kujda, prezes NFOŚiGW.

MIASTA STAWIAJĄ NA EKOLOGICZNY TRANSPORT

W ramach programu Bezemisyjny transport publiczny Narodowe Centrum Badań i Rozwoju współpracuje już z 26 samorządami z całej Polski. Na innowacyjne i przyjazne dla mieszkańców rozwiązania w transporcie publicznym stawiają: Bydgoszcz, Częstochowa, Gdynia, Jaworzno, Kraków, Krosno, Lublin, Łomża, Mielec, Nowy Sącz, Płock, Rzeszów, Siedlce, Sieradz, Sosnowiec, Starachowice, Szczecin, Tczew, Tomaszów Mazowiecki, Toruń, Tychy, Warszawa, Wejherowo, Wrocław, Zakliczyn i Żyrardów oraz gminy zrzeszone w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (G-ZM). G-ZM jest w tym gronie liderem, a w trakcie uroczystości w MNiSW podpisała z NCBR porozumienie zwiększające zaangażowanie w program - do 2023 roku może zakupić łącznie nawet 300 bezemisyjnych autobusów.

- W naszej ocenie przyszłość mobilności w miastach będzie oparta na pojazdach elektrycznych, autonomicznych i współdzielonych. Naszą rolą jest natomiast zapewnienie mieszkańcom wachlarza komunikacyjnych możliwości, które będą dopasowane do potrzeb danej chwili i ich osobistych preferencji. Pamiętając o tym, że innowacje to nie tylko rozwiązania technologiczne, ale również nowe modele biznesowe i rozwiązania organizacyjne, chcemy, by G-ZM stał się ośrodkiem referencyjnym w tym obszarze. Dzisiaj robimy pierwszy ku temu krok - mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący Zarządu G-ZM.

Źródło: MNiSW

Zobacz również