Miliardy do wydania

Czekają na wydanie - można by rzec. A dokładniej pięć miliardów złotych z Unii Europejskiej, w ramach podlaskiego RPO. Część z nich wydać będzie można na przykład już za kilka dni, na własną firmę. Część - na nowe żłobki, integrację czy zdrowie.

Niepokoić może przede wszystkim poziom wykorzystania unijnych funduszy. W województwie podlaskim sięga on około czterech procent (w listopadzie), a w pomorskim - dla porównania - przekracza 20 procent. Władze województwa uspokajają - poprzedni program operacyjny też wolno się rozkręcał.

Do tej pory rozstrzygniętych jest ponad 60 konkursów, podpisanych 120 umów z dofinansowaniem na poziomie 187 milionów złotych. Większość na walkę z bezrobociem. Trwają nabory na badania i rozwój w przedsiębiorstwach (do 30.11.2016 - 100 mln zł), tworzenie centrów logistycznych (do 30.12.2016 - 40 mln zł) oraz na gospodarkę wodno-ściekową (do 31.03.2017 - 60 mln zł).

Kończy się nabór projektów na żłobki (17 mln zł) i niemal w tym samym czasie ruszy konkurs na rozpoczęcie działalności gospodarczej (20 mln zł), staże i terapię osób zagrożonych ubóstwem (20 mln zł). W tym "torcie" każdy znajdzie coś dla siebie.

Kilka miliardów - wydać mądrze, w ciągu kolejnych czterech lat... To sztuka. I szansa, która już się raczej nie powtórzy. W poprzednim rozdaniu unijnych funduszy z RPO (2007-13) mieliśmy 3 miliardy złotych. Powstało 4,7 tys. nowych miejsc pracy, ponad 600 firm dostało dofinansowanie, gminy przygotowały 114 ha terenów inwestycyjnych, zmodernizowano 500 km dróg, wybudowano 74 km kanalizacji i 108 km szlaków turystycznych. Czy żyje nam się lepiej? 

Zobacz również