Kolejny nabór dla chętnych do nauki zawodu z unijnym wsparciem

Rozpoczął się nabór do kolejnej, trzeciej już klasy pod patronatem białostockiej firmy KAN. Nauka zawodu realizowana jest w ramach projektu "Szkoła inteligentnych specjalizacji" w Zespole Szkół Zawodowych nr 2.

 Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych to zawód deficytowy na podlaskim rynku pracy. Na jego naukę w nowej klasie szanse będzie miało ok. 30 uczniów. Potencjalni kandydaci mogą już zasięgać informacji telefonicznie lub za pośrednictwem internetu, a kiedy tylko będzie to możliwe - również osobiście. W maju zaś szkoła rozpocznie przyjmowanie dokumentów w wersji elektronicznej. Przyjęci uczniowie będą uczyć się Branżowej Szkole I st. nr 9, wchodzącej w skład ZSZ nr 2. To z inicjatywy dyrekcji szkoły i białostockiego producenta instalacji wodnych i grzewczych - firmy KAN dwa lata temu powstał nowy kierunek.

- Obecnie, mimo pandemii, zapotrzebowanie na operatorów maszyn, stosowanych w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych nie słabnie ? mówi Jan Kaczan, wiceprezes firmy KAN. - Dlatego pomysł utworzenia kierunku kształcącego operatorów maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych jest jak najbardziej aktualny, bo rozwiąże problem nie tylko naszej firmy.

Zgodnie z realizowanym przez miasto projektem, istniejący w szkole przy Świętojańskiej budynek warsztatowy został wyremontowany i dostosowany do potrzeb dydaktycznych. W kolejnym etapie pracownie zostały wyposażone w sprzęt dydaktyczny, a obecnie trwa ich doposażanie w odpowiedni park maszynowy - w wysokiej klasy wtryskarki, formiarki oraz sprzęt niezbędny do produkcji elementów z tworzyw sztucznego. W lutym rozstrzygnięty został przetarg na zakup dwóch maszyn - profesjonalnej wtryskarki i pełnego zestawu wytłaczarskiego.

- Są to dwie najważniejsze na kierunku maszyny, niezbędne zarówno do edukacji praktycznej, jak i egzaminów zawodowych, mówi Wiesław Kalinowski, kierownik kształcenia praktycznego w ZSZ  nr 2. - Fizycznie maszyny powinny dotrzeć do nas na przełomie maja i czerwca.

Tymczasem nauka na kierunku ze względu na koronawirusa odbywa się nie tylko w systemie zdalnym, ale także podczas zajęć fakultatywnych w szkole, prowadzonych przez nauczycieli i przedstawicieli firmy KAN, którzy uczą zawodu od strony praktycznej. Tematy są ściśle związane z produkcją, ze stanowiskiem pracy i różnymi sytuacjami, które mogą zdarzyć się w procesie produkcyjnym. Uczniowie poznają m.in. budowę, zasady działania i parametry maszyn wtryskowych, uczą się jak rozwiązywać konkretne problemy i wady występujące w procesie produkcji i jak można ich uniknąć.

Kiedy tylko będzie to możliwe, rozpoczną się zajęcia praktyczne w rzeczywistych warunkach u pracodawcy, czyli w halach firmy KAN.

- To umożliwi nam realizację, przewidzianego dla tego kierunku, kształcenia z elementami systemu dualnego - czyli zajęć teoretycznych, uzupełnionych praktyczną nauką zawodu? mówi Wiesław Kalinowski. - Dzięki takim zajęciom praktycznym uczniowie bezproblemowo odnajdą się w przyszłości w nowym miejscu pracy.

Firma KAN jako patron zobowiązała się do zapewnienia miejsc pracy jej absolwentom, a także wsparcia szkoły podczas realizacji projektu, m.in. przy kompletowaniu parku maszynowego w pracowniach warsztatowych, czy zaopatrzeniu ich w surowce do przetwórstwa. Uczniowie zaś mogą liczyć m.in. na atrakcyjny system stypendialny.

Absolwenci profilu mogą też kontynuować edukację w 2-letniej branżowej szkole II stopnia, podnosząc swe kwalifikacje do poziomu technikum i dalsze wykształcenie wyższe na studiach technicznych. 

Galeria

Zobacz również