Klaster Obróbki Metali odnowił status Krajowego Klastra Kluczowego

Klaster Obróbki Metali otrzymał w poniedziałek, 17 grudnia 2018 r., certyfikat poświadczający odnowienie statusu Krajowego Klastra Kluczowego, który będzie obowiązywał przez kolejne trzy lata. Uroczystość, z udziałem minister Jadwigi Emilewicz, odbyła się w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie.

/fot. KOM/

/fot. KOM/

Konkurs o odnowienie statusu KKK, organizowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, był dedykowany klastrom, którym w 2018 roku wygasa status Krajowego Klastra Kluczowego, a które chcą pozostać w tym elitarnym gronie.

Nabór wniosków trwał od 13 lipca do 27 września 2018 roku. Pozytywna ocena merytoryczna wniosku, czyli spełnienie wszystkich kryteriów, skutkowała zakwalifikowaniem się do II etapu, tj. oceny merytorycznej parametrycznej realizowanej przez 2 niezależnych ekspertów zewnętrznych. Trzecim etapem oceny była prezentacja działań i strategii klastra w ramach Panelu Ekspertów.

W klasyfikacji łącznej Klaster Obróbki Metali otrzymał 128 na maksymalną liczbę 140 punktów. Jest to najwyższy wynik w kraju. Warto zaznaczyć, że z 7 klastrów tylko 4 uzyskały recertyfikację.

- Odnowienie statusu Krajowego Klastra Kluczowego, który uzyskaliśmy w 2015 roku, jest dla nas potwierdzeniem ogromnej pracy, którą wykonaliśmy w ostatnich latach wraz z firmami członkowskimi - mówi Sebastian Rynkiewicz, koordynator Klastra Obróbki Metali. - Oznacza też, że nasz potencjał ma strategiczne znaczenie dla gospodarki kraju.


Kluczowe kryteria, brane pod uwagę podczas oceny, to m.in.: wielkość i struktura klastra, zatrudnienie w firmach członkowskich , specjalizacja, badania i rozwój, innowacyjność, zasoby materialne, ludzkie, finansowe i infrastrukturalne, potencjał gospodarczy, tworzenie i transfer wiedzy, orientacja na klientów, działania na rzecz polityk publicznych, obecność klastra i firm klastrowych na rynkach zagranicznych, rozpoznawalność krajowa i międzynarodowa, a także rola koordynatora i zarządzanie klastrem.

- Koncepcja wyłaniania Krajowych Klastrów Kluczowych jest związana ze wzmacnianiem innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki w oparciu o intensyfikację współpracy, interakcji i przepływów wiedzy w ramach klastrów oraz wspieranie rozwoju strategicznych specjalizacji gospodarczych - mówi Janusz Poulakowski, dyrektor biura KOM. 

Polityka klastrowa zakłada zintegrowanie dostępnego wsparcia publicznego wokół wybranych klastrów o kluczowym znaczeniu i potencjale konkurencyjnym dla gospodarki kraju i poszczególnych regionów, wpisujących się w inteligentne specjalizacje krajowe i regionalne. Strategiczne znaczenie dla gospodarki kraju mają klastry generujące wartość dodaną zarówno dla swoich członków, jak też dla gospodarki kraju.

Klaster Obróbki Metali zrzesza blisko 80 firm branży metalowej i maszynowej oraz 20 partnerów strategicznych, takich jak wyższe uczelnie, samorządy, instytucje otoczenia biznesu. Wśród członków klastra są krajowi i światowi liderzy tej branży, o dużym potencjale innowacyjnym rozwoju. KOM posiada Srebrną Odznakę Doskonałości (Silver LabelCertificate) - europejski certyfikat standardów zarządzania klastrem przyznawany najlepszym organizacjom klastrowym w Europie.

Źródło: Klaster Obróbki Metali

Zobacz również