Klaster Obróbki Metali na drugim miejscu w ogólnopolskim badaniu klastrów

Klaster Obróbki Metali zajął drugie miejsce w ogólnopolskim projekcie badawczym "Benchmarking klastrów w Polsce - edycja 2018". - Wyniki uzyskane w badaniu grupy 40 klastrów wskazują na wysoki poziom rozwoju Klastra i jego dynamiczny rozwój - czytamy w raporcie podsumowującym badanie.

Szkolenie w ramach Akademii Klastra, edycja  2018 /fot. mat. prasowe KOM/

Szkolenie w ramach Akademii Klastra, edycja 2018 /fot. mat. prasowe KOM/

W ogólnej ocenie KOM zajmuje drugą pozycję na tle wszystkich badanych w klasyfikacji generalnej, z minimalną stratą do lidera. Klaster uzyskał także wysokie oceny w trzech obszarach: zasoby, internacjonalizacja oraz wyniki i procesy. W pozostałych obszarach, takich jak oddziaływanie na otoczenie, wyniki klastra także plasują się w czołówce.

- Cieszymy się z dobrych wyników uzyskanych w benchmarkingu, ponieważ jest to ważny element oceny naszej pracy - mówi Sebastian Rynkiewicz, koordynator Klastra Obróbki Metali. - Badania pokazują ogromny rozwój naszej działalności w porównaniu z poprzednim badaniem w 2014 roku.

Podsumowaniu projektu poświęcone było spotkanie z udziałem wszystkich badanych oraz z przedstawicielami PARP i instytucji badawczych, które miało miejsce w ubiegłym tygodniu w Warszawie. W ramach podsumowania odbyły się sesje plenarne z udziałem przedstawicieli instytucji państwowych odpowiedzialnych za kształtowanie polityki klastrowej w Polsce.

W programie znalazły się także analiza badania i prezentacja najważniejszych wniosków dotyczących kondycji polskich klastrów. W ramach spotkań indywidualnych eksperci przekazali koordynatorom klastrów raporty dedykowane zawierające charakterystykę klastrów wraz z dobrymi praktykami oraz indywidualnymi rekomendacjami. W dyskusji i sesji dobrych praktyk połączonych z wymianą doświadczeń i rozwijaniem sieci kontaktów wziął udział koordynator KOM, Sebastian Rynkiewicz.

W tym roku realizowano czwartą edycję benchmarkingu, w którym uczestniczyło 40 klastrów z całej Polski. Badanie jest prowadzone dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przez konsorcjum firm ResPublic Sp. z o.o. i Policy&ActionGroupUniconsult Sp. z o.o, zaś projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Pomoc Techniczna.

Źródło: Klaster Obróbki Metali 

Zobacz również