KAN wspiera edukację w deficytowych zawodach  

Na zakończenie roku szkolnego najlepsi uczniowie kierunku „Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych” otrzymali naukowe stypendia. Trwa też nabór do kolejnego, czwartego już rocznika klasy pod patronatem KAN.

Stypendia KAN dla najlepszych uczniów

Stypendia KAN dla najlepszych uczniów

Nowy kierunek nauczania zawodu powstał trzy lata temu w ramach unijnego projektu Miasta Białystok i obecnie jest kontynuowany w należącej do ZSZ nr 2, Branżowej Szkole I st. nr 9. Pomysłodawca – jeden z największych pracodawców w regionie i ceniony producent z branży instalacyjnej - firma KAN, objęła klasę swoim patronatem. To właśnie KAN, jako patron ufundował stypendia dla trzech najlepszych uczniów w każdej z trzech już, działających w ramach kierunku klas. A stypendia są bardzo atrakcyjne: odpowiednio - 2 tys., 1,5 tys. i 1 tys. zł - dla osób, które uzyskały najlepsze wyniki z przedmiotów zawodowych i z zachowania, pod uwagę brana była też frekwencja na zajęciach. Przedstawiciele firmy wręczyli uczniom dyplomy i vouchery z wysokością stypendiów przy okazji zakończenia roku szkolnego. Wszyscy wyróżnieni podkreślali, że nagroda, jaką jest stypendium działała na nich mobilizująco.

 Nauka popłaca 

- Utwierdza mnie to w przekonaniu, że warto było się starać – mówi Adam Markowski, jeden ze stypendystów i absolwent klasy III. – Myślę, że o przyznaniu stypendium zdecydowały moje umiejętności praktyczne, którymi miałem okazję się wykazać również podczas praktyk na hali w firmie KAN. Te zajęcia praktyczne dały mi najwięcej i zdecydowały, że chcę pracować w firmie KAN, jednocześnie kontynuując naukę zaocznie w liceum. Cieszę się, że miałem okazję uczestniczyć w tym projekcie – myślę, że to bardzo dobre i wszechstronne przygotowanie do zawodu, a wsparcie tak dużej firmy jest bardzo ważne i daje szanse na dobry start w dorosłe życie

Stypendystka Weronika Bielawska byłą jedyną dziewczyną w swojej klasie, ale – jak podkreśla – nie przeszkadzało to jej w sprawdzeniu się w zawodzie operatora.

- Dobrze sobie radziłam na wtryskarkach i wytłaczarce, nie miałam problemu z nauką przedmiotów, poradziłam sobie też podczas praktyk w KAN, które są prawdziwą lekcją zawodu – opowiada. – Polecam więc ten fach także dla kobiet.

 Certyfikaty i gwarancja pracy

Zakończenie roku szkolnego stało się też okazją do podsumowania roku nauki.

- Po wszystkich zawirowaniach związanych z pandemią i koniecznością nauki zdalnej i zawieszenia nauki praktycznej u pracodawcy, w ubiegłym roku wreszcie mogliśmy w pełnie realizować, przewidziane dla tego kierunku, kształcenie z elementami systemu dualnego – czyli zajęć teoretycznych, uzupełnionych praktyczną nauką zawodu w halach KAN. Szkoła – w ramach projektu – w pełni wyposaża uczniów w pełne zestawy ubrań roboczych i narzędzia pomiarowe, wykorzystywane podczas takich zajęć praktycznych – mówi Wiesław Kalinowski, kierownik kształcenia praktycznego w ZSZ nr. 2.

Prócz tego uczniowie mają też możliwość uzyskania certyfikatów, poświadczających umiejętności z zakresu obsługi i programowania maszyn znanych firm producenckich. W ramach współpracy szkoły z pracodawcą, w marcu uczniowie klasy III uczestniczyli w takim szkoleniu w firmie Engel, producenta innowacyjnych wtryskarek, wykorzystywanych w firmach z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych w całym kraju.

- Realizowane jest też główne założenie projektu – gwarancji zatrudnienia u pracodawcy. Pierwsi absolwenci zostali już zatrudnieni w firmie KAN, a kolejni zainteresowani, również tegoroczni absolwenci, także się tam wybierają. Mam ogromną satysfakcję, że program spełnia swoją rolę w temacie uzupełniania braku fachowców na rynku pracy w tym zawodzie – dodaje Wiesław Kalinowski.

Obecnie – do 18 lipca - trwa nabór dla absolwentów szkół ponadpodstawowych, chętnych do nauki na nowym kierunku. Absolwenci klasy po trzyletnim okresie nauki mają zapewnione miejsca pracy w firmie KAN. Mogą też kontynuować edukację w 2-letniej branżowej szkole II stopnia, podnosząc swe kwalifikacje do poziomu technikum i dalsze wykształcenie wyższe na studiach technicznych.

 Spawalnicy ze wsparciem KAN

Nowy kierunek w branży przetwórstwa tworzyw to nie jedyne przedsięwzięcie edukacyjne, które wspiera spółka KAN. Firma objęła też patronatem klasę, kształcącą w deficytowym zawodzie technika spawalnictwa w Zespole Szkół Mechanicznych w Białymstoku. Również jej uczniowie otrzymali na koniec roku atrakcyjne stypendia naukowe.

 

 

Galeria

Zobacz również